Grad

jednotka úhlu
Tento článek je o úhlové jednotce. O sovětském a ruském raketometu pojednává článek BM-21 Grad.

Grad (také gon nebo gradián) je jednotka používaná při měření rovinného úhlu. Jeden grad je roven 1/400 plného úhlu – tedy 1/100 úhlu pravého. 1 grad se rovná 9/10 stupně nebo π/200 radiánu. Česky se nazývá stupeň prostorový setinový.

Jednotka pochází z Francie, kde byla původně nazývána grade. V roce 1782 jej navrhl a široce propagoval francouzský učenec Joseph-Louis Lagrange.[1] Protože se tento název pletl s již existujícím stupněm používaným v severní Evropě (grad(e)), bylo pro ni přijato jméno gon a to nejprve ve zmíněných oblastech a později také jako mezinárodní standard. V němčině se tato jednotka formálně nazývá Neugrad.

Tato úhlová míra se všeobecně příliš neprosadila a dnes se používá jen v několika zemích, je však standardem v některých oblastech lidské činnosti – například v geodézii. Několik dekád ji používalo také francouzské dělostřelectvo.

Dle mezinárodního standardu se jednotka dnes značí „gon“, dříve se však používaly i symboly „gr“, „grd“ a „g“. Posledně jmenované označení se často píše jako horní index, podobně jako značka stupně: 100g = 90°. Tento způsob zápisu však zastarává (zvláště v geodézii) a přednostně se používá zápisu 100 gon = 90° a pro menší jednotky „mgon“: 1 mgon = 0,001 gon.

Hodnota editovat

  [2]

Další úhlové míry editovat

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. HÁNEK, Pavel. Data z dějin zeměměřictví : 25 tisíc let oboru. Vyd. 2. vyd. Praha: Klaudian 159 s. ISBN 9788090252448, ISBN 8090252443. OCLC 791313532 
  2. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování. In: Sbírka zákonů. 2000. Dostupné online. Ve znění pozdějších předpisů. Dostupné online. Příloha 2.

Externí odkazy editovat