Otevřít hlavní menu

Glukosidáza

rozcestník na projektech Wikimedia

Glukosidáza může být:

  • Glukosidáza I – enzym katalyzující odstranění terminální glukózy z N-glykanu na N-glykoproteinech
  • Glukosidáza II – enzym katalyzující odstranění druhé a třetí glukózy z N-glykanu na N-glykoproteinech