Tyto proteiny jsou produkty jednotlivých členů genové rodiny LDL receptorů

Genová rodina je skupina příbuzných genů, které kódují podobné bílkovinné produkty. Každá genová rodina historicky vzniká postupnou duplikací genů a jejich postupnou evolucí (na základě mutací), přičemž mohou kódované proteiny dokonce získávat nové funkce. Geny z jedné genové rodiny jsou buď seřazeny na jednom chromozomu, ale mnohdy jsou dokonce rozptýleny po celém genomu na několika chromozomech.[1]

Genové rodiny je někdy možné seskupovat do genových superrodin („superfamilies“). Například mezi členy Ig superrodiny patří imunoglobulinová genová rodina, HLA geny či TCR.[2]

Počet genových rodinEditovat

Na základě znalosti genomů různých organismů je možno srovnávat geny jednotlivých skupin a vytvářet genové rodiny, které zahrnují geny od různých druhů organismů ze všech tří domén života, bakterií, archeí a eukaryot. Ve skutečnosti je ale spíše vzácností, když se nějaká genová rodina prokazatelně vyskytuje u všech forem pozemského života. Jedna studie například odhalila 2264 genových rodin, ale pouze 76 bylo nalezeno u všech studovaných organismů. Poněkud vyšší číslo, asi 239 genových rodin, se nachází alespoň u jednoho zástupce od každé ze tří domén života. Většina z těchto genových rodin se účastní tak fundamentálních procesů, jako je translace, výroba ribozomů a metabolismus aminokyselin či jejich transport.[3]

Lidské genové rodinyEditovat

Počet genových rodin v lidském genomu, které jsou zastoupené alespoň třemi zástupci, podle jedné studie z roku 2006 dosahuje čísla 716.[4] Komise HUGO Gene Nomenclature Committee, která spadá pod projekt čtení lidského genomu, usiluje o lepší organizaci genů v hierarchické struktuře.[5]

ReferenceEditovat

  1. Oxford dictionary of biochemistry and molecular biology; revised edition. Příprava vydání R. Cammack et al. New York: Oxford university press, 2006. ISBN 0-19-852917-1. 
  2. STRACHAN, Tom; READ, Andrew P. Human Molecular Genetics. 2. vyd. New York: Wiley-Liss, 1999. Dostupné online. 
  3. ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). ISBN 0-8153-3218-1. 
  4. COTTON, James, Roderic Page. The shape of human gene family phylogenies. BMC Evolutionary Biology. 2006, roč. 6, čís. 1, s. 66. Dostupné online [cit. 2010-10-16]. ISSN 1471-2148. DOI:10.1186/1471-2148-6-66. 
  5. Gene Families - Genetics Home Reference [online]. Říjen 2010. Dostupné online.