GTO tyristor

elektronická součástka

Vypínací tyristor je elektronická součástka, která umožňuje vypnutí (přechod z propustného do blokovacího stavu) prostřednictvím řídicího signálu. Tímto signálem je proud v obvodu hradla, který má opačný smysl než při zapínání a je také podstatně větší.[1] Velmi často se u sledované součástky setkáváme s termínem GTO tyristor (anglicky gate turn off – hradlem vypínaný).

Konstrukce tranzistoru GTO
A – anoda
K – katoda
G – hradlo
Ekvivalentní obvod tyristoru GTO

Struktura a princip činnosti editovat

Struktura vypínacího tyristorů je podobná struktuře klasického (triodového zpětně závěrného) tyristoru.[1] Princip zapnutí a vedení propustného proudu je také podobný. Vypínací tyristor má, oproti klasickému, mnohem složitější plošné členění vrstev tvořících přechod J3. Řídící elektroda je tímto členěním rozprostřena do celého průřezu tyristoru. To umožňuje vypnutí tyristoru zavedením proudového impulsu iRG do obvodu hradla. Tento impuls má opačný směr a je mnohonásobně větší než impuls iFG, jímž se tyristor zapíná.

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b NOWAK, Mieczysław; BARLIK, Roman. Poradnik inżyniera energoelektronika. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. 700 s. ISBN 83-204-2223-X, ISBN 978-83-204-2223-8. OCLC 749770081 S. 313. 

Externí odkazy editovat