Frekvenční multiplex

Frekvenční multiplex, kmitočtové dělení nebo multiplex s frekvenčním dělením (FDM z anglického frequency division multiplex) je princip přenosu více signálů jedním společným širokopásmovým přenosovým médiem, při kterém každý z přenášených signálů používá jinou část kmitočtového pásma.

PoužitíEditovat

 
Přenos tří signálů pomocí kmitočtového dělení (FDM): Kmitočtové spektrum každého vstupního signálu je posunuto do jiného kmitočtového pásma; přenáší se sloučené signály, které jsou na přijímací straně odděleny pomocí pásmových propustí a posunuty do původního kmitočtového pásma.

Kmitočtové dělení je technika dobře známá z rádiového vysílání a používaná již od první poloviny 20. století pro vysílání rozhlasu, později i pro televizní vysílání a občanské radiostanice (vysílačky). Při samotném televizním vysílání se stejná technika používá pro přenos zvukového doprovodu společně s obrazem, u stereofonního vysílání rozhlasu pro vysílání signálu, který rozlišuje levý a pravý kanál. Později se kmitočtové dělení začalo používat i pro přenosy pomocí kabelů – dobře známá je kabelová televize, ale na stejném principu fungovaly i systémy nosné telefonie, které umožňovaly přenášet větší množství telefonních hovorů po jednom vedení. S nástupem digitální technologie byla technika kmitočtového dělení zčásti nahrazena časovým multiplexem, zejména při přenosu pomocí optických kabelů. Se vzrůstajícími požadavky na rychlost přenosu se však kmitočtové dělení začíná používat i pro optické komunikace jako tak zvaný vlnový multiplex (WDM).

RealizaceEditovat

Kmitočtové posunutí signálu je možné realizovat pomocí amplitudové modulace. Protože jejím použitím vzniknou dvě postranní pásma, což by vedlo ke zdvojnásobení potřebného kmitočtového pásma, a zůstává přítomná i nosná vlna, která by vedla ke snížení energetické účinnosti přenosu, při použití FDM (na rozdíl od vysílání rozhlasu) se na vysílací straně jedno postranní pásmo a nosná potlačuje.

ReferenceEditovat

  • Harold P.E. Stern, Samy A. Mahmoud (2006). "Communication Systems: Analysis and Design", Prentice Hall. ISBN 0-13-040268-0.

Související článkyEditovat