Širokopásmové připojení

datové připojení, jež je schopno přenášet víceré signály a data různých typů najednou

Širokopásmové připojení (z angl. jazyka hovorově přejato slovo broadband) je přesně nedefinovatelný druh propojení dvou míst datovou linkou. Nedefinovatelnost pramení z důvodu dynamického a rychlého vývoje v oblasti datových služeb. Dnes je toto moderní sousloví dle stanov ITU chápáno jako datové připojení k Internetu rychlostí ekvivalentní nebo vyšší, než poskytuje digitální služba ISDN, speciálně ve variantě PRI ( (30+2)x64 kbit), tedy 2048 kbit/s. To se ovšem liší od politicky definovaných rychlostí, proto je možné narazit na neshodu s výše uvedeným údajem.

Definice širokopásmového připojení se původně opírá o fakt, že veškeré rychlosti vyšší než 600 bit/s (baudů) jsou považovány za broadband, protože dochází ke „svazování“ několika kanálů po 600 baudech do širokého pásma. Prakticky lze tedy označit např. rychlost 2400 bit/s za širokopásmové připojení.

Termín je někdy zaměňován s pojmem vysokorychlostní připojení.

Širokopásmová připojeníEditovat

Služba vysokorychlostního asymetrického (rozdílná rychlost downloadu a uploadu) připojení prostřednictvím (nejčastěji v domácnostech) analogové telefonní linky. Vychází z technologie DSL (Digital Subscriber Line). Koexistenci datového a hlasového přenosu na jedné telefonní lince bez nutnosti potlačit jednu nebo druhou službu umožňuje využití různých frekvencí obou služeb.
Wi-Fi nebo též WLAN je technologie bezdrátového přenosu dat pracujících v komerční sféře na bezlicenčních frekvencích 2,4 a 5,4 GHz. Díky relativně nízkým pořizovacím, ale hlavně provozním, nákladům se stává oblíbenou náhradou za „plnohodnotné“ datové linky. Jde o klasickou ukázku rozšíření původní technologie, určené pro použití uvnitř budov, do komerčního sektoru. Nutno podotknout, že vedle komerčního využití je tato technologie v oblibě u různých volných sdružení.
  • Další bezdrátové technologie
Breezenet (3,5 a 10 GHz), FWA (26 GHz), satelitní připojení, CDMA, EDGE, UMTS, WiMAX a další
  • Jiné širokopásmové služby
ATM, Frame Relay, xDSL, CATV a další