Frazeologie je lingvistická lexikologická disciplína o ustálených slovních spojeních. Základní jednotkou je frazém, tj. obrazné, ustálené víceslovné pojmenování (např. „mít namále“, „být páté kolo u vozu“).

Podle přístupu se frazeologie dělí na frazeologii historickou, porovnávací, apod.

Frazeologismy lze také dělit podle kritérií formálních a sémantických, ale existují i jiné způsoby dělení.

Související články editovat

Externí odkazy editovat