Fotosyntetický pigment

chemická sloučenina
(přesměrováno z Fotosyntetické barvivo)

Fotosyntetický pigment či fotosyntetické barvivo je organické barvivo, které využívají fotosyntetizujíci organismy (tedy fotoautotrofové, např. rostliny či sinice) k zachycení sluneční energie (fotonů) při fotosyntéze.

Tok energie komplexu světlosběrné antény: Excitace (žluté kroužky) vybuzená pohlcením fotonu se přenáší mezi anténními barvivy (světle zelené kroužky), dokud se nedostane do reakčního centra (tmavě zelené kroužky) nebo je fluorescencí vyzářena (méně časté).

Základními fotosyntetickými barvivy jsou chlorofyly a bakteriochlorofyly. V nich probíhá samotná fotosyntéza.

Doprovodné pigmenty tvoří tzv. „světlosběrný anténní systém“ – pomáhají přenášet zachycenou energii do reakčních center. Mezi doprovodné pigmenty patří:

Reference editovat

  1. Čepička, I., Kolář, F., Synek, P. (2007): Mutualismus, vzájemně prospěšná symbióza. Přípravný text - biologická olympiáda 2007-2008, NIDM ČR, Praha

Externí odkazy editovat