Flipáza (někdy také flip-flopáza) je membránový enzym pracující jako translokáza, který umožňuje přesmyk fosfolipidů z jednoho listu lipidové dvouvrstvy do druhého. Je to důležitý mechanismus, který zajišťuje, aby membrána mohla rovnoměrně růst, protože nové fosfolipidy jsou vkládané pouze do jednoho z listů. Bez katalýzy flipázami by tento proces například v endoplazmatickém retikulu probíhal spontánně 100 000× pomaleji.[1] Někdy se rozlišují flipázy, které transportují fosfolipidy z vnějšího listu do vnitřního, a flopázy, které přesouvají z vnitřního listu do vnějšího.[2]

V lipidové dvouvrstvě se neustále chaoticky pohybují fosfolipidy: bez pomoci flipáz by však přesun fosfolipidu z jednoho listu do druhého byl velice vzácný
Flipáza, ABC lipidová flipáza z Escherichia coli

K flipázám patří např. skrambláza, která funguje v plazmatické membráně, kde vyrovnává poměr fosfolipidů bez ohledu na jejich konkrétní typ. Jiné flipázy však jsou specifické pro konkrétní fosfolipid a například přesouvají fosfatidylserin a fosfatidylethanolamin do vnitřního (cytosolického) listu.[1] Naopak ABC transportér ABCB4 zase přesouvá v játrech fosfatidylcholin z vnitřního do vnějšího (exoplazmického) listu – je to jeden z kroků při výrobě žluči.[3]

Reference

editovat
  1. a b ALBERTS, Bruce , et al. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.]: Garland Science, 2002. (4th. ed). Dostupné online. ISBN 0-8153-3218-1. 
  2. YAWATA, Yoshihito. Cell Membrane. Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2003. ISBN 3-527-30463-0. 
  3. LODISH, Harvey, et al.. Molecular Cell Biology. New York: W.H. Freedman and Company, 2004. Dostupné online. ISBN 0-7167-4366-3.