Fipronil

chemická sloučenina

Fipronil je relativně nový pesticid (širokospektrální insekticid), který byl vyvinut v 80. letech 20. století a na trhu je až od roku 1993. Je vysoce toxický pro včely (LD50 5,9 ng/včelu) a podle českých výzkumů byl v roce 2002 hlavní příčinou toxikóz.[2] Narušuje centrální nervový systém (CNS) hmyzu tím, že blokuje průchod chloridových iontů specifickými receptory kyseliny gama-aminomáselné v nervovém systému hmyzu.

Fipronil
Strukturní vzorec fipronilu
Strukturní vzorec fipronilu
Obecné
Systematický název5-amino-1-[2,6-dichlor-4-(trifluormethyl)fenyl]-4-[(RS)-trifluormethansulfinyl]-1H-pyrazol-3-karbonitril
Ostatní názvy(RS)-5-amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α-trifluor-p-tolyl)-4-[(trifluormethyl)sulfinyl]pyrazol-3-karbonitril
Sumární vzorecC₁₂H₄Cl₂F₆N₄OS
Identifikace
Registrační číslo CAS120068-37-3
Vlastnosti
Molární hmotnost435,939 Da
Bezpečnost
GHS06 – toxické látky
GHS06
GHS08 – látky nebezpečné pro zdraví
GHS08
GHS09 – látky nebezpečné pro životní prostředí
GHS09
[1]
Nebezpečí[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).

Některá data mohou pocházet z datové položky.

Evropská unie v rámci direktivy o autorizaci pesticidů 91/414/EEC zkoumá možnost zařadit fipronil v na tzv. pozitivní seznam látek, které by měly členské státy autorizovat. Pro tento proces bude klíčové doporučení expertů Stálého výboru pro potravní řetězec a zdraví zvířat (Standing Committee on the Food Chain & Animal Health), které je s napětím očekáváno.[3]

Toxicita fipronilu pro savce

editovat

Smrtelná dávka (LD50 - způsobí smrtelnou otravu u 50% jedinců) je 97 mg/kg u krys a 95 mg/kg u myší při požití. Při otravě průnikem přes kůži je LD50 u krys 354 mg/kg, přičemž kůží proniká jen asi 1% látky se kterou je 24 hodin ve styku. Vdechnutí může způsobit třes nebo i křeče. Dráždí oči.

Důsledky chronické otravy: U laboratorních krys, kterým byl fipronil podáván 52 týdnů, byly zaznamenány změny v produkci hormonů štítné žlázy, zvětšení jater a poškození ledvin.Byly také pozorovány záchvatové stavy včetně následného úmrtí.

Kontaminované slepičí vejce a sušenky (2017)

editovat

V roce 2017 bylo kvůli výskytu fipronilu staženo z belgického, německého a nizozemského trhu několik miliónů kontaminovaných slepičích vajec.[4] Fipronil byl v témže měsíci objeven i ve vejcích na Slovensku.[5] Jako jedna z příčin byla uváděna použitá dezinfekce belgického dodavatele, který ji dodal kontaminovanou fipronilem dotčené drůbežárně.[6]

Podezření na fipronil se objevilo v případě sušenek Zlaté věnečky žloutkové společnosti Mondelez Czech Republic, jež byly určeny výhradně pro český a slovenský trh.[7] Česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce však následně nadlimitní přítomnost tohoto kontaminantu nepotvrdila.[8]

Stabilita při kontaminaci potravin

editovat

Podle současných znalostí nemá tepelná úprava (např. vaření či pečení při teplotě až 120 °C po dobu 20 minut) podstatný vliv na snížení obsahu fipronilu. Jeho obsah tedy bude stejný v tepelně neopracovaném i opracovaném produktu.

Reference

editovat
  1. a b Fipronil. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
  2. Titěra D., Veselý V., Hajšlová J., Maštovská K.: Otravy včel pesticidy. Veterinářství 2003; 53:152-154
  3. Miroslav Šuta: Evropské pesticidové dilema - zisk versus zdraví a biodiverzita, EKO - ekologie a společnost, ČNTL, 1/2007
  4. Německo, Belgie a Nizozemsko stahují miliony toxických vajec z trhu. iDNES.cz [online]. 2017-08-03 [cit. 2017-08-10]. Dostupné online. 
  5. Vejce s jedovatým fipronilem našli i na Slovensku. Novinky.cz. Borgis. Dostupné online [cit. 2017-08-10]. 
  6. NERAD, Filip. Toxická vejce má na svědomí belgická firma, drůbežárnám dodala dezinfekci s insekticidem. iROZHLAS [online]. Český rozhlas, 2017-08-05 [cit. 2017-08-10]. Dostupné online. 
  7. Jedovatý fipronil je poprvé v ČR! Našli ho v oblíbených sušenkách. TV Nova. 2017-09-04. Dostupné online [cit. 2017-09-04]. 
  8. Analýza SZPI nepotvrdila nadlimitní přítomnost fipronilu ve Zlatých věnečcích Opavia [online]. Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 2017-09-07 [cit. 2019-08-25]. Dostupné online. 

Externí odkazy

editovat