Filozofická fakulta Jihočeské univerzity

vzdělávací instituce v Českých Budějovicích

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity vznikla v roce 2006, jde o jednu z osmi fakult Jihočeské univerzity.

Filozofická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Facultas philosophica
Vedení fakulty
Děkandoc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
Proděkanprof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
ProděkanPhDr. Pavel Král, Ph.D.
Proděkanprof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.
Proděkandoc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Předseda ASdoc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
TajemníkIng. Iva Hondlíková
Základní informace
Barva
     
Datum založení1. leden 2006
Kontaktní údaje
AdresaFilozofická fakulta
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
Telefon+420 387 774 801
DIČCZ60076658
Souřadnice
Oficiální web
https://www.ff.jcu.cz/

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první fázi přičlenila část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. Na nově zřízenou fakultu byly převedeny akreditace všech studijních oborů Historického ústavu JU a neučitelských studijních oborů, jejichž studenty připravovala Katedra bohemistiky PF JU.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav věd o umění a kultuře, Ústav romanistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky a Ústav anglistiky.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících.[zdroj?]

Na fakultě existují dva excelentní vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech a dějiny společnosti českých zemí v raném novověku. Pracovníci Filozofické fakulty JU pravidelně publikují své studie v prestižních domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií. Historický ústav FF JU vydává vlastní ediční řady Opera historica, Monographia historica a Prameny k českým dějinám v 16.–18. století.

Bohaté vědecké a pedagogické kontakty orientované především na středoevropský prostor, ale i na Francii, Itálii či USA, umožňují nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí.

Ústavy fakultyEditovat

 • Archeologický ústav
 • Historický ústav
 • Ústav archivnictví a pomocných věd historických
 • Ústav anglistiky
 • Ústav bohemistiky
 • Ústav věd o umění a kultuře
 • Ústav romanistiky
 • Ústav česko-německých teritoriálních studií a germanistiky

Studijní oboryEditovat

Bakalářské studiumEditovat

 • Anglický jazyk a literatura
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Bohemistika
 • Dějiny umění
 • Estetika
 • Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
 • Historie
 • Italský jazyk a literatura
 • Německý jazyk a literatura
 • Španělský jazyk a literatura
 • Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod

Navazující magisterské studiumEditovat

 • Anglická a americká literatura
 • Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy
 • Překladatelství angličtiny a francouzštiny
 • Překladatelství angličtiny a španělštiny
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Bohemistika
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
 • Učitelství dějepisu pro střední školy
 • Literárně-historická studia
 • Francouzský jazyk
 • Učitelství francouzského jazyka pro střední školy
 • Historie
 • Italský jazyk
 • Učitelství italského jazyka pro střední školy
 • Španělský jazyk
 • Učitelství španělského jazyka pro střední školy
 • Společný základ pro učitelské studium

Doktorské studiumEditovat

 • České dějiny
 • Český jazyk
 • Dějiny novější české literatury
 • Pomocné vědy historické
 • Románské jazyky

Externí odkazyEditovat