Filiace

rozcestník na projektech Wikimedia

Filiace (z latinského „filiatio“, filius / filia – syn / dcera) je výraz, který má více významů.

  • Zvláštní skupinu pak tvořily ženské cisterciácké kláštery, které nevytvářely vlastní síť filiačních vazeb, ale podléhaly mužskému klášteru cisterciáků. V čele ženského konventu sice stála abatyše, avšak vizitací byl pověřen opat z nadřízeného mužského kláštera, který také zastupoval cisterciačky navenek.