Feature Driven Development

iterativní a inkrementální proces vývoje software, jehož cílem je co nejrychleji inkrementálně vyvíjet jednotlivé funkcionality a užitné vlastnosti, hodnotné z pohledu klienta

Feature Driven Development (FDD) je jedna z agilních metodologií vývoje software. Název lze přeložit zhruba jako vývoj řízený užitnými vlastnostmi daného software.[1]

FDD Process Diagram

Na rozdíl od procesního frameworku XP zachovává tato metodika fázi modelování systému. Za základní model je zde považován doménový model na vysoké úrovni abstrakce, který popisuje celý systém a slouží tak k minimalizaci problémů integrace a kolaborace jednotlivých částí vytvořených různými programátory. Práce na projektu je poté rozdělena do zpravidla dvoutýdenních iterací, přičemž v každé iteraci jsou navrhovány a implementovány konkrétní užitné vlastnosti systému (features).[2] Dalším rozdílem od procesního frameworku XP případně SCRUM je fakt, že jednotliví programátoři si sami nevybírají práci, kterou budou řešit. Každému z nich je přidělena zodpovědnost za část doménového modelu – za jeden objekt. V případě, že řešená vlastnost vyžaduje spolupráci více objektů s rozdílnými vlastníky, je vytvořen tým pro řešení dané vlastnosti – feature team.[3][4]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. BUCHALCOVÁ. Alena. Metodika Feature-Driven Development neopouští modelování a procesy, a přesto přináší výhody agilního vývoje, Katedra informačních technologií VŠE Praha 2005 ([1])
  2. HAJDIN, Tomáš. Agilní metodiky vývoje software. Brno, 2005 [cit. 2022-01-18]. 71 s. diplomová práce. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. Vedoucí práce Barbora Zimmerová. s. 16, 17. Dostupné online.
  3. PALMER, Stephen R.; FELSING, John M. A Practical Guide to Feature-Driven Development. Prentice Hall PTR, 2002. ISBN 0-13-067615-2.
  4. RYCHLÝ Marek; TICHÁ Pavlína. A Tool for Supporting Feature-Driven Development. In: Preprint of the Proceedings of CEE-SET 2007. Poznań, Poland, 2007.

Externí odkazy editovat