Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické

Fakulta podnikohospodářská (FPH, F3) je fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty of Business Administration
Vedení fakulty
Děkan prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
Proděkan prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Proděkan doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Miroslav Karlíček, CSc.
Předseda AS Ing. Marek Stříteský, Ph.D.
Tajemník Ing. Martina Poláchová
Základní informace
Datum založení 1989
Status veřejná
Kontaktní údaje
Adresa Fakulta podnikohospodářská
VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon +420 224 098 440
Souřadnice
http://fph.vse.cz/

KatedryEditovat

Název Zkratka Vedoucí Web
Katedra arts managementu KAM doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. kam.vse.cz
Katedra logistiky KLOG doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc. klog.vse.cz
Katedra managementu KM Mgr. Ing. Stanislav Háša, Ph.D. km.vse.cz
Katedra marketingu KMG doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D. kmg.vse.cz
Katedra mikroekonomie KMIE Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. mie.vse.cz
Katedra personalistiky KP prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. kp.vse.cz
Katedra podnikání KPO doc. Ing. Jitka Srpová, CSc. kpo.vse.cz
Katedra strategie KSG doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. ksg.vse.cz
Katedra psychologie a sociologie řízení KPSR doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D. kpsr.vse.cz

Katedra marketinguEditovat

Katedra marketingu si klade za cíl poskytovat studentům vzdělání ve všech základních oblastech marketingu, vybavit je nezbytnými znalostmi a rozvíjet jejich kompetence pro působení ve významných funkcích v rámci tohoto moderního a dynamického oboru. Důležitým cílem je též přinášet nové poznatky prostřednictvím výzkumných projektů, které vedle rozšíření teoretického obzoru pomohou budovat udržitelné a prosperující podniky, neziskovým organizacím pak budou přínosem v realizaci jejich cílů.

Studijní programyEditovat

Na Fakultě podnikohospodářské jsou vyučovány následující typy studijních programů:

 • bakalářský studijní program, tzv. bakalářské studium – délka 3 roky,
 • magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program, tzv. navazující (dříve „inženýrské studium“) – délka 2 roky,
 • magisterský pětiletý studijní program, tzv. pětileté magisterské studium – délka 5 let,
 • doktorský studijní program, tzv. doktorské studium (určené pro absolventy VŠE či jiných VŠ) – délka 3 roky.

Všechny uvedené studijní programy jsou nazvány Ekonomika a management. Každý z těchto studijních programů má dva studijní obory, nazvané Podniková ekonomika a management a Arts Management. Studijní program Ekonomika a management patří dle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání (KKOV) vedené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do skupiny 62 a má číslo 6208.

Fakulta podnikohospodářská také nabízí studijní programy v cizím jazyce. Na bakalářském stupni se jedná o program Corporate Finance and Management vyučovaný v anglickém jazyce a Экономика предприятия и менеджмент v ruském jazyce, na magisterském stupni obor International Management v anglickém jazyce.

Fakulta umožňuje studovat příslušné studijní programy, resp. obory v prezenční a kombinované formě studia.[1][2]

Vedlejší specializaceEditovat

 • Analytik finančního sektoru     
 • Manažer kultury a umění
 • Poradce-Auditor     
 • Finanční manažer     
 • Fundraising     
 • Personální management
 • Management kvality a Lean Six Sigma
 • Logistika
 • Management inovací     
 • Marketing     
 • Malé a střední podniky     
 • Projektový management     
 • Manažerská sociologie a psychologie
 • Ekonomika sportu

ReferenceEditovat

 1. Archivovaná kopie. fph.vse.cz [online]. [cit. 2016-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-05-21. 
 2. Archivovaná kopie. fph.vse.cz [online]. [cit. 2016-05-26]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-13. 

Externí odkazyEditovat