Fixed Wireless Access (FWA) též nazývaná Wireless Local Loop je bezdrátová síť poskytující širokopásmové propojení typu point-to-multipoint. Bezdrátová síť FWA představuje tzv. řešení poslední míle, kdy poskytovatel telekomunikační služby má možnost přímého přístupu ke koncovým zákazníkům. Význam slova fixed v názvu značí a předpokládá, že přípojka koncového uživatele bude fixní (stálá). To je výrazný rozdíl od sítí typu GSM.

Rozdíl sítí FWA a GSMEditovat

Významný rozdíl sítí FWA od sítí GSM je, že FWA není konkrétní technologie s přísně stanovenými standardy, které musejí poskytovatelé služeb dodržovat, ale je to spíš druh sítě. Tato vlastnost umožňuje zrealizovat síť pomocí produktů od různých firem. Produkty nemusejí být spolu kompatibilní a mohou se lišit v jiných, zásadních, vlastnostech. U sítí GSM je kompatibilita důležitá z důvodů mobility koncových uživatelů, ale v sítí FWA nedochází k pohybu koncových terminálů (přípojek). Proto si operátoři mohou zvolit, z čeho síť postaví.

Vysílací pásmaEditovat

Podle vysílacího pásma se sítě FWA dělí na dvě skupiny:

  • První varianta používá k vysílání užší frekvenční pásmo v jednotkách GHz (1.8, 2.4 nebo 3.5 GHz) a poskytuje rychlost přenosu jednotek až stovek kilobitů za sekundu. Tato varianta sítí vzniká hlavně kvůli přenosu hlasu a umožňuje přenos dat na větší vzdálenost. Označení této varianty je úzkopásmová (narrowband).
  • Druhá varianta vysílá na vyšších frekvencí širšího frekvenčního pásma v řádu desítek GHz (10.5, 26, 28 nebo 40 GHz). Při vysílání ve vyšších pásmech je dosahovaná přenosová rychlost vyšší (až 30 Mbit/s na jednoho zákazníka). Při přenosu dat mezi poskytovatelem a zákazníkem je požadovaná přímá viditelnost a vzdálenost mezi 3 až 5 km. Při narůstající vzdálenosti klesá odolnost proti atmosférickým vlivům. Primárně se sítě používají k přenosu dat. Označení této varianty je širokopásmová (broadband).

Celulární principEditovat

Infrastruktura sítě FWA je složena ze soustavy základnových stanic (base stations) vytvářející kolem sebe tzv. buňky (cells). Jednotlivé terminály uživatelů komunikují vždy s jednou nejbližší základnovou stanicí. Stejného cellulárního principu sítě využívá GSM síť. Tento princip zaručuje, že se jedná o síť typu Point-to-Multipoint, protože základová stanice komunikuje s více koncovými stanicemi (terminály).

Sítě FWA vysílají signál trochu jinak než mobilní celulární sítě. U sítí FWA nedochází k šíření signálu všesměrově, ale signál je směrován do sektoru o velikosti (90, 30 někdy i 12,5 stupně). V případě jednoho sektoru je používáno jednoho frekvenčního pásma (různé šířky, od 1,75 do 28 MHz). Sektory stejné buňky i sektory sousedních buněk pak musí využívat jiná frekvenční pásma. Proto operátoři, kteří používají sítě FWA musejí dopředu přemýšlet o počtu základových stanic, jejich rozmístěním a kolika sektory je vybaví. Sektor s pevně přiděleným frekvenčním rozsahem je sdíleně využit - při existenci jednoho zákazníka v daném sektoru bude mít pro sebe celou kapacitu odpovídající šířce použitého přenosového pásma. Při existenci dvou, tří atd. zákazníku dochází k dělení kapacity. To znamená, že operátoři sítí FWA musejí přemýšlet již před stavbou sítě o možném počtu potenciálních zákazníků z důvodů rozdělení celkové kapacity uživatelům.

Využití ATM technologie v sítí FWAEditovat

Propojení sítě FWA respektive jejich základnových stanic musí být realizováno vhodnou páteřní sítí. K tomuto propojení nejlépe slouží technologie ATM a to z důvodu univerzálnosti technologie. V praxi slouží sítě FWA k přenosům hlasu, multimediálních přenosů, datových přenosů, které vyžadují garanci kvality spojené s termínem QoS (Quality of Servis). Díky těmto vlastnostem může celá širokopásmová síť FWA poskytovat služby např. pevných okruhů E1 (2,048 Mbit/s) či tzv. fractional E1 (násobky 64 kbit/s), IP konektivity, širokopásmového přístupu k Internetu atd.

Sítě FWA určitě čeká slibná budoucnost, ale její využití spíše ocení firemní subjekty než jednotliví koncoví uživatelé.

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat