Explorační analýza dat

Explorační analýza dat (anglicky Exploratory data analysis, EDA) je ve statistice souhrn metod používaných pro průzkum dat a hledání hypotéz, které stojí za to testovat (což pak je konfirmační analýza, Confirmatory data analysis). EDA definoval ve stejnojmenné knize[1] John Tukey a jako její hlavní úkoly určil:

  • Navrhnout hypotézy o příčinách pozorovaných jevů.
  • Ověřit předpoklady statistických metod, které se použijí.
  • Podložit výběr vhodných statistických nástrojů a technik.
  • Poskytnout základnu dalšímu sběru dat pomocí průzkumů či experimentů.

ReferenceEditovat

  1. Tukey, John Wilder (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley. ISBN 0-201-07616-0.