Exces

rozcestník na projektech Wikimedia

Exces (z lat. excessum) může být:

 • všeobecně: vybočení z mezí, výstřednost, výstřelek, přestupek, výtržnost
 • v medicíně a psychologii:
  • projev chování, které se pro svoji intenzitu, dopad nebo opakování jeví jako nepřiměřené, jako výstřelek nebo výtržnost
  • přehnané uspokojování sexuálních potřeb, přijímání potravy nebo nápojů
  • výraz bývá použit ve spojitosti s neobvyklým nadbytkem znaku – např. hyperchromatismus – excesivní pigmentace
 • v právu:
  • v trestním právu: použití nepřiměřených prostředků při jinak uznávané nutné obraně nebo krajní nouzi;
  • v občanském právu: například vybočení z mezí oprávnění
 • v matematice: exces (polovariantu)
 • v geometrii: úhlový nadbytek polygonu,nadbytek (geometrie)
 • ve statistice: vybočení ze statistického průměru pro danou veličinu