Evanescentní vlna

Evanescentní vlna je typ elektromagnetické vlny. Vzniká na hranici prostředí, do nějž běžné vlnění nemůže proniknout. Postupuje podél rozhraní. Její intenzita exponenciálně klesá se vzdáleností od rozhraní[1] a její dosah tak je obvykle nejvíce v řádu stovek nanometrů. Pokud se do této vzdálenosti prostředí jistým způsobem změní, umožní to šíření běžného vlnění (podle řešení Maxwellových rovnic). Dochází tak k přeměně evanescentní vlny v běžnou a jedná se tak o klasický tunelový jev. Spin fotonů se v evanescentní vlně projevuje jinak než v běžné. Příkladem je totální odraz na hranici prostředí s různým indexem lomu, při němž elektromagnetické vlnění do prostředí s nižším indexem lomu proniká pouze ve formě evanescentní vlny. Evanescentní vlna vzniká také při lomu, pokud světlo dopadá pod mezním úhlem.

Průnik evanescentní vlny do prostředí (dolní obrázek vpravo).
Rozptyl na částici umístěné v evanescentní vlně.

ReferenceEditovat