Euroregion Pomoraví

Euroregion Pomoraví je region přeshraniční ekonomické spolupráce států České republiky, Rakouska a Slovenské republiky. Tvoří ho distinktní právní jednotky Jihomoravský kraj (Česká republika), Weinviertel (Rakousko) a Trnavský samosprávný kraj (Slovenská republika).[1] Euroregion jako takový zabírá plochu 1 727 km2, obsahuje 74 obcí s celkovým počtem 668 483 obyvatel (v roce 2005).[2]

Historie euroregionu editovat

Vzhledem k povaze euroregionu sestává historie z dílčích organizací tvořící centrální strukturu euroregionu. Počátky tvorby mohou být na české straně hranice vnímány v roce 1997 s vytvořením Sdružení obcí a měst Jižní Moravy. K samotnému vytvoření Euroregionu Pomoraví došlo podepsáním trilaterální smlouvy v roce 1999, což navazovalo na Deklaraci o rozvoji spolupráce z roku 1997.[1]

Oblasti spolupráce editovat

Na základě smlouvy byly vytyčeny následující prioritní oblasti spolupráce (převzato ze stránek Euroregionu Pomoraví[1]):

 • reakce na klimatické změny, ochrana přírody a životního prostředí, ochrana čistoty ovzduší, odpadové hospodářství,
 • výzkum a vývoj, inovace,
 • vzdělávání, výchova, sport, kultura,
 • udržitelné zemědělství a lesnictví,
 • krizové řízení,
 • zdravotnictví a sociální oblast,
 • rozvoj malého a středního podnikání,
 • hospodářství a digitalizace, kybernetická a informační bezpečnost,
 • územní plánování a rozvoj regionů,
 • cestovní ruch,
 • doprava.

Cíle spolupráce editovat

Jako cíle této přeshraniční spolupráce jsou vytyčeny zejména: multilaterální tvorba a posílení přeshraničních vazeb; posílení informačních vazeb přes hranice; tvorba platforem pro přeshraniční spolupráci; udržování a posilování stávající spolupráce; a iniciace a podpora nových projektů (stávající cíle v roce 2023[1]).

Významná města editovat

Významnými městy v Euroregionu Pomoraví jsou v České republice Brno, Blansko, Břeclav, Hodonín, zatímco v Rakousku Vídeň, Mistelbach, Hollabrunn a ve Slovenské republice Bratislava, Senica, Myjava či Malacky.[2]

Reference editovat

 1. a b c d Historie. www.euroregion-pomoravi.cz [online]. [cit. 2023-12-12]. Dostupné online. 
 2. a b Euroregiony | ČSÚ v Brně. www.czso.cz [online]. [cit. 2023-12-12]. Dostupné online.