European Computer Driving Licence

European Computer Driving Licence (volně přeloženo evropský řidičák na počítač) je mezinárodní certifikační koncept zabývající se testováním počítačové gramotnosti. Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL – International Computer Driving Licence) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení (zejména na trhu práce) úspěšně a efektivně využívat.

Struktura počítačových znalostí a dovedností

Koncept ECDL (ICDL) dnes zahrnuje celou škálu certifikačních a vzdělávacích programů, kde nejznámější a nejrozšířenější je program ECDL Core (základní počítačová gramotnost a digitální kvalifikace) a program ECDL Advanced (profesionální počítačové znalosti a dovednosti). Pro úplné začátečníky jsou pak určeny programy EqualSkills a e-Citizen.

Přínos konceptu ECDL (ICDL) spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní, standardizovanou a nezávislou metodu pro ověření počítačových znalostí a dovedností, základní počítačové gramotnosti i profesionálních počítačových znalostí a dovedností, a to formou převážně praktických testů v reálném prostředí. Testy lze skládat v libovolném programovém prostředí.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL Start, ECDL Certifikát, Certifikát ECDL Modular, Certifikát ECDL Advanced a Certifikát ECDL Expert), které jsou v rámci států Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. V poslední době zaznamenává koncept ECDL raketový růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA.

Certifikát ECDLEditovat

Certifikát ECDL je mezinárodní doklad úplné počítačové gramotnosti držitele. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně počítačově gramotný, tj. že efektivně ovládá běžnou práci s počítačem, umí zpracovávat text a využívat tabulky, umí pracovat s prezentací a chápe základní principy databází, umí pracovat s Internetem a komunikovat elektronickou poštou. Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán ECDL Sylabem.

 • Modul 2 – Základy práce s počítačem a správa souborů (Computer Essentials)
 • Modul 3 – Zpracování textu (Word Processing)
 • Modul 4 – Práce s tabulkami (Spreadsheets)
 • Modul 5 – Použití databází (Using Databases)
 • Modul 6 – Prezentace (Presentation)
 • Modul 7 – Základy práce s Internetem a komunikace (Online Essentials)
 • Modul 9 – Úpravy digitálních obrázků (Image Editing)
 • Modul 10 – Tvorba webových stránek (Web Editing)
 • Modul 12 – Bezpečné používání informačních technologií (IT Security)
 • Modul 13 – Plánování projektů (Project Planning)
 • Modul 14 – Spolupráce a výměna informací na internetu (Online Collaboration)
 • Modul 15 – Vyhledávání, vyhodnocování a zpracování informací z internetu (Managing Online Information)
 • Modul 16 – Základy informatického myšlení a programování (Computing)
 • Modul Využívání informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání (ICT in Education)
 • Modul Digitální marketing (Digital Marketing)

Certifikát ECDL StartEditovat

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití. Uchazeč o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu, které pokrývají znalosti a dovednosti v oblastech jako jsou Používání počítače a správa souborů (Modul M2), Zpracování textu (Modul M3), Práce s Internetem a komunikace (Modul M7) a z nejméně jednoho dalšího volitelného modulu ECDL Core Sylabu, který může být orientován na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDLEditovat

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce. Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze tří základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3 a M7) a ze čtyř dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDL ModularEditovat

Certifikát ECDL Modular (ECDL Modular Certificate) – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. Obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tj. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů.

Certifikát ECDL AdvancedEditovat

Certifikát ECDL Advanced je mezinárodní doklad profesionální počítačové znalosti a dovednosti držitele v odpovídající oblasti. Tento certifikát je dostupný pro tyto moduly:

 • AM3 – Pokročilé zpracování textu
 • AM4 – Pokročilá práce s tabulkami
 • AM5 – Pokročilá použití databází
 • AM6 – Pokročilá prezentace

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán odpovídající oblastí ECDL Advanced Sylabu. Uchazeč o Certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit jeden test z odpovídajícího ECDL Advanced Sylabu.

Uchazeč, který splní testy z vybraných tří modulů ECDL Advanced, má nárok na získání certifikátu ECDL Expert.

Certifikát ECDL ExpertEditovat

Certifikát ECDL Expert je mezinárodní doklad profesionální počítačové znalosti a dovednosti držitele ve všech běžných oblastech. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu má profesionální znalosti a dovednosti ve třech ze čtyř základních oblastí práce s počítačem:

 • AM3 – Pokročilé zpracování textu
 • AM4 – Pokročilá práce s tabulkami
 • AM5 – Pokročilá použití databází
 • AM6 – Pokročilá prezentace

Certifikát Digitální fotografieEditovat

Certifikát Digitální fotografie je mezinárodní doklad pokročilých uživatelských počítačových znalostí a dovedností v oblasti digitální fotografie. Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na velmi dobré úrovni využívat nástroje pro práci s digitální fotografií. Pro získání certifikátu musí uchazeč úspěšně složit testy ze tří modulů:[1]

 • DF1 – Správa a archivace digitálních fotografií
 • DF2 – Úpravy a vylepšení digitálních fotografií
 • DF3 – Sdílení a prezentace digitálních fotografií

ECDL FoundationEditovat

ECDL Foundation založilo v roce 1997 sdružení CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies). ECDL Foundation poskytuje licenci k ECDL testování národním profesním společnostem – garantům kvality ECDL testování v národním prostředí.

Držitelem národní licence konceptu ECDL v České republice je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je oprávněna vydávat úspěšným absolventům testů ECDL certifikáty. Držitelem sublicence konceptu ECDL v České republice je akciová společnost CertiCon a.s. (CERTICON), která je jediným subjektem oprávněným akreditovat testovací střediska pro ECDL testování pro území České republiky.[2]

ReferenceEditovat

Externí odkazyEditovat

 1. Oficiální české stránky ECDL
 2. Oficiální stránky ECDL Foundation