Eroze demokracie

postupné zhoršování kvality demokracie

Eroze demokracie je proces postupného zhoršování kvality demokratických institucí, který může případně vyústit ve ztrátu demokratického charakteru státu. Politoložka Nancy Bermeová dospěla k závěru, že postupná eroze demokracie se po skončení studené války stala běžnějším způsobem zániku demokracií než náhlý puč nebo masivní volební podvod.[2] Po ekonomické krizi roku 2008 se eroze demokracie stala světovým problémem. Vládci mnoha zemí oslabují nezávislosti soudů, svobodu tisku, práva menšin či apolitičnost veřejné správy a zároveň alespoň zpočátku udržují demokratickou fasádu.[3] Za možný protilék eroze demokracie se považuje aktivní občanská společnost v zemi.[4]

Země autokratizující (červená) nebo demokratizující (modrá) podstatně a významně (2010–2020). Země označené šedou barvou se v podstatě nezměnily.[1]

ReferenceEditovat

  1. Nazifa Alizada, Rowan Cole, Lisa Gastaldi, Sandra Grahn, Sebastian Hellmeier, Palina Kolvani, Jean Lachapelle, Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Shreeya Pillai, and Staffan I. Lindberg. 2021. Autocratization Turns Viral. Democracy Report 2021. University of Gothenburg: V-Dem Institute. https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_updated.pdf
  2. BERMEO, Nancy. On Democratic Backsliding. Journal of Democracy. 2016-01-27, roč. 27, čís. 1, s. 5–19. Dostupné online [cit. 2020-05-03]. ISSN 1086-3214. DOI 10.1353/jod.2016.0012. (anglicky) 
  3. BLÁHA, Marek. Podrývání demokracie se stalo normou v celém světě, zoufá si historik | EuroZprávy.cz. eurozpravy.cz [online]. 2020-03-05 [cit. 2020-05-03]. Dostupné online. (česky) 
  4. Guasti et al.: „Aktivní občanská společnost může zabraňovat erozi demokracie“. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [online]. [cit. 2020-05-03]. Dostupné online. (česky)