Eraviskové

keltský kmen

Eraviskové byl keltský kmen obývající oblast severozápadního Maďarska. Do oblasti se přistěhovali pravděpodobně ze severu v 1. století př. n. l. a zabrali území dříve obývané Illyry. V polovině tohoto století si postavili na Gellértově hoře (v dnešní Budapešti) oppidum. Jedna z eraviských vesnic, Ak-ink, se po dobytí území Římany v roce 11 př. n. l. stala základem pozdějšího vojenského tábora a města Aquincum. I přes římskou nadvládu si po dlouhou dobu udrželi vlastní kulturu.

Náhrobek dvou eraviských vojáků ze 2. století z Alsószentiván v Maďarsku

Tento kmen si razil vlastní mince. Našly se kupříkladu v obci Trstená na Oravě. [1]

Mapka ukazující osídlení Pannonie v 1. století př.n.l.

V tomto článku byly použity překlady textů z článků Eravisci na anglické Wikipedii a Eravisker na německé Wikipedii.