Epimery jsou izomery (přesněji diastereomery), které se liší konfigurací jen na jednom stereogenním (chirálním) centru.

α-D-glukopyranosa
α-D-glukopyranosa
β-D-glukopyranosa
β-D-glukopyranosa

PříkladEditovat

α-glukóza a β-glukóza jsou epimery, protože u α-glukózy je OH skupina v axiální poloze, oproti tomu u β-glukózy je OH skupina v ekvatoriální poloze. V této ukázce jsou molekuly zároveň anomery.

Dalším příkladem může být allóza a glukóza. Jde o epimery lišící se konfigurací na třetím atomu uhlíku.