Environmentální zdroj

Environmentální zdroje (zdroje životního prostředí) jsou všechny složky přírody, které umožňují vznik a existenci všech forem života na Zemi. Základními funkcemi environmentálních zdrojů jsou:

  • zásoby přírodních zdrojů
  • zdroj života
  • vytvoření krajiny
  • úložiště odpadů
Bezplatně využívané složky přírody, stojící obvykle mimo ekonomiku, jako je sluneční svit nebo vodstvo, patří k environmentálním zdrojům

Jednotlivé environmentální zdroje mohou plnit současně i více funkcí – např. les, který je přírodním zdrojem, vytváří krajinu i pomáhá udržovat život. Mezi jednotlivými funkcemi může existovat i substituční vztah. Mezi hlavní environmentální zdroje patří různé ekosystémy, které jsou souborem přírodních podmínek nutných pro vznik prostředí umožňujícího existenci nějaké formy života (moře, pevnina).

Externí odkazy

editovat

Související články

editovat