Encyklopedie českých právních dějin

encyklopedie

Encyklopedie českých právních dějin je vědecký právněhistorický projekt zorganizovaný a vedený skupinou právních historiků – členů Evropské společnosti pro právní dějiny. Výsledkem mnohaletých prací započatých již v roce 2013 je mnohosvazková encyklopedie, která sumarizuje všechny důležité poznatky o vývoji státu a práva na území českých zemí.

První svazek Encyklopedie českých právních dějin. (A–Č).
Prvních sedm svazků Encyklopedie českých právních dějin

Encyklopedie vychází jak v tištěné, tak i v elektronické podobě ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; první svazek byl publikován v listopadu 2015.

Struktura díla editovat

Encyklopedie je rozdělena do dvou hlavních částí: souboru 2900 věcných hesel a souboru 700 životopisů předních českých a československých právníků.[1] Každé heslo obsahuje podrobnou bibliografii a odkazy na ostatní hesla. Každý svazek obsahuje přibližně 100 - 150 hesel, přičemž jejich délka je odvislá od jejich významu a pohybuje se od dvou do padesáti stran.[2] Každý z dosud vyšlých svazků čítá kolem 900 stran.[3] Osmý a devátý svazek jsou tematicky zaměřeny a věnovány 232 nejvýznamnějším převážně politickým soudním procesům od období feudalismu až do doby nejnovější.[4]

Původně bylo naplánováno vydání minimálně deseti svazků,[5] avšak tento počet není konečný, jak se brzy ukázalo.[6] Podle vyjádření editorů z roku 2017 měla Encyklopedie mít 20 svazků, nakonec má encyklopedie 22 svazků, ve kterých jsou publikována věcná hesla. Ještě budou následovat tři svazky s biografickými medailony významných právníků, kteří působili v českých zemích. [7] V posledním XXII. svazku (vydaném 2022) se nachází abecední a tematický rejstřík hesel, které byly publikovány ve všech vydaných svazcích.

Na konci roku 2022 byl vydán XXIII. svazek, který obsahuje první část životopisných medailonů významných právníků, kteří působili na území českých zemí, případně na Slovensku. Druhá část životopisných medailonů byla vydána v roce 2023.

Autoři editovat

Na projektu se účastní představitelé všech právněhistorických pracovišť z České a Slovenské republiky, jakož i další právní historikové z Rakouska, Maďarska, Polska a Německa. Kromě právních historiků náleží mezi autory i zaměstnanci historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníci z praxe. Na přípravě encyklopedie se podílí více než 700 autorů.

Vydávání encyklopedie řídí vědecká rada,[8] ve které jsou zastoupeni významní představitelé současné české a slovenské právněhistorické vědy. Hlavními redaktory jsou docenti Karel Schelle a Jaromír Tauchen z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.[9]

Ocenění editovat

První svazek Encyklopedie (A-Č) obdržel v květnu 2017 čestné uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů v soutěži Slovník roku 2016.[10] V listopadu 2017 udělil Encyklopedii slavnostní požehnání opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově J. M. Michael J. Pojezdný.[11] V listopadu 2017 pokřtil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský prvních 10 svazků Encyklopedie[12] a v dubnu 2019 pokřtil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal XIV. svazek Encyklopedie věnovaný soudnictví.[13]

Přehled jednotlivých zatím vydaných svazků editovat

 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 972 s. (ISBN 978-80-7380-562-3)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 916 s. (ISBN 978-80-7380-587-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 877 s. (ISBN 978-80-7380-602-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 840 s. (ISBN 978-80-7380-624-8)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 934 s. (ISBN 978-80-7380-638-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 883 s. (ISBN 978-80-7380-641-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 829 s. (ISBN 978-80-7380-648-4)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 877 s. (ISBN 978-80-7380-656-9)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 929 s. (ISBN 978-80-7380-657-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R – Říš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 813 s. (ISBN 978-80-7380-671-2)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 909 s. (ISBN 978-80-7380-715-3)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa – Smlouva ná. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 825 s. (ISBN 978-80-7380-722-1)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 887 s. (ISBN 978-80-7380-744-3)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 855 s. (ISBN 978-80-7380-748-1)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 926 s. (ISBN 978-80-7380-752-8)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná – Suché. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 899 s. (ISBN 978-80-7380-761-0)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá – Štrbské. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 884 s. (ISBN 978-80-7380-769-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta – Ty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 890 s. (ISBN 978-80-7380-779-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 806 s. (ISBN 978-80-7380-795-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 799 s. (ISBN 978-80-7380-802-0)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby – Zákon o. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 833 s. (ISBN 978-80-7380-812-9)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXII. svazek Zákon ob-Ž. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021, 814 s. (ISBN 978-80-7380-813-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. – HORÁK, O. – KOLUMBER, D. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXIII. svazek, Biografie právníků A-J Plzeň: Aleš Čeněk, 2022, 855 s. (ISBN 978-80-7380-913-3)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. – HORÁK, O. – KOLUMBER, D. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXIV. svazek, Biografie právníků K-Ř Plzeň: Aleš Čeněk, 2023, 882 s. (ISBN 978-80-7380-926-3)

Reference editovat

 1. HORÁK, O., Encyklopedie českých právních dějin a biografická studia. In: Právněhistorické studie, roč. 44, č. 2, 2015, s. 156.
 2. SKALOŠ, M. Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds): Encyklopedie českých právních dějin (recenzia). S. 77–79. Historia et theoria iuris [online]. [cit. 2016-04-01]. Roč. 7, čís. 2, s. 77–79. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2016-04-14. ISSN 1338-0753. 
 3. Encyklopedie právních dějin je v polovině, píší ji stovky autorů. In: Česká justice, https://www.ceska-justice.cz/2017/10/encyklopedie-pravnich-dejin-polovine-pisi-stovky-autoru/
 4. Editorial: Encyklopedie českých právních dějin. VIII. svazek (Proc – Proces s ma). Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2017, čís. 3, s. 1–2. Dostupné online. ISSN 2464-4889. 
 5. Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek (A–Č). Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2015, čís. 1, s. 5. Dostupné online. ISSN 2464-4889. 
 6. https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7750-pravni-historici-vytvareji-14svazkovou-encyklopedii
 7. https://youtu.be/rblWTVrY5A0?t=1723
 8. http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/vedecka-rada-a-redakce/
 9. SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 11–15. ISBN 978-80-7380-562-3.
 10. Encyklopedie českých právních dějin oceněna. AKTUALITY Společnosti pro církevní právo. 2017, čís. 11, s. 1. Dostupné online. ISSN 2336-5595. 
 11. Slavnostní požehnání Encyklopedie českých právních dějin. AKTUALITY Společnosti pro církevní právo. 2017, čís. 6, s. 2. Dostupné online. ISSN 2336-5595. 
 12. https://www.youtube.com/watch?v=qlXC9GYz-BE
 13. Tomíček, P., Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pokřtil právě vydaný XIV. svazek Encyklopedie českých právních dějin, který je věnován Soudnictví. Internetové stránky NS. 2019. Dostupné online. 

Externí odkazy editovat