Encyklopedie českých právních dějin

Encyklopedie českých právních dějin je vědecký právněhistorický projekt zorganizovaný a vedený skupinou právních historiků – členů Evropské společnosti pro právní dějiny. Výsledkem mnohaletých prací započatých již v roce 2013 je mnohosvazková encyklopedie, která sumarizuje všechny důležité poznatky o vývoji státu a práva na území českých zemí.

První svazek Encyklopedie českých právních dějin. (A–Č).
Prvních sedm svazků Encyklopedie českých právních dějin

Encyklopedie vychází jak v tištěné, tak i v elektronické podobě ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk; první svazek byl publikován v listopadu 2015.

Struktura dílaEditovat

Encyklopedie je rozdělena do dvou hlavních částí: souboru 2900 věcných hesel a souboru 700 životopisů předních českých a československých právníků.[1] Každé heslo obsahuje podrobnou bibliografii a odkazy na ostatní hesla. Každý svazek obsahuje přibližně 100 - 150 hesel, přičemž jejich délka je odvislá od jejich významu a pohybuje se od dvou do padesáti stran.[2] Každý z dosud vyšlých svazků čítá kolem 900 stran.[3] Osmý a devátý svazek jsou tematicky zaměřeny a věnovány 232 nejvýznamnějším převážně politickým soudním procesům od období feudalismu až do doby nejnovější.[4]

Původně bylo naplánováno vydání minimálně deseti svazků,[5] avšak tento počet není konečný, jak se brzy ukázalo.[6] Podle posledního vyjádření editorů by měla Encyklopedie mít 20 svazků, které budou vydány do dvou let.[7]

AutořiEditovat

Na projektu se účastní představitelé všech právněhistorických pracovišť z České a Slovenské republiky, jakož i další právní historikové z Rakouska, Maďarska, Polska a Německa. Kromě právních historiků náleží mezi autory i zaměstnanci historických pracovišť, vědeckých ústavů, archivů, muzeí, ale i odborníci z praxe. Na přípravě encyklopedie se podílí více než 700 autorů.

Vydávání encyklopedie řídí vědecká rada,[8] ve které jsou zastoupeni významní představitelé současné české a slovenské právněhistorické vědy. Hlavními redaktory jsou docenti Karel Schelle a Jaromír Tauchen z Katedry dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.[9]

OceněníEditovat

První svazek Encyklopedie (A-Č) obdržel v květnu 2017 čestné uznání Jednoty tlumočníků a překladatelů v soutěži Slovník roku 2016.[10] V listopadu 2017 udělil Encyklopedii slavnostní požehnání opat Královské kanonie premonstrátů na Strahově J. M. Michael J. Pojezdný.[11] V listopadu 2017 pokřtil předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský prvních 10 svazků Encyklopedie[12] a v dubnu 2019 pokřtil předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal XIV. svazek Encyklopedie věnovaný soudnictví.[13]

Přehled jednotlivých zatím vydaných svazkůEditovat

 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, 972 s. (ISBN 978-80-7380-562-3)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, II. svazek D – J. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 916 s. (ISBN 978-80-7380-587-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, III. svazek K – M. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 877 s. (ISBN 978-80-7380-602-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IV. svazek N – O. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 840 s. (ISBN 978-80-7380-624-8)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, V. svazek Pa – Právni. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 934 s. (ISBN 978-80-7380-638-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VI. svazek Právní – Právo po. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 883 s. (ISBN 978-80-7380-641-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra – Prob. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 829 s. (ISBN 978-80-7380-648-4)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, VIII. svazek Procesy (do roku 1949). Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 877 s. (ISBN 978-80-7380-656-9)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, IX. svazek Procesy (od roku 1950) – Pů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 929 s. (ISBN 978-80-7380-657-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, X. svazek R – Říš. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 813 s. (ISBN 978-80-7380-671-2)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XI. svazek Řízení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 909 s. (ISBN 978-80-7380-715-3)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XII. svazek Sa – Smlouva ná. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 825 s. (ISBN 978-80-7380-722-1)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIII. svazek Smlouva o – Součást. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 887 s. (ISBN 978-80-7380-744-3)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIV. svazek Soudnictví. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 855 s. (ISBN 978-80-7380-748-1)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XV. svazek Soukromé – Správa ústřední. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 926 s. (ISBN 978-80-7380-752-8)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVI. svazek Správa veřejná – Suché. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 899 s. (ISBN 978-80-7380-761-0)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVII. svazek Svatá – Štrbské. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 884 s. (ISBN 978-80-7380-769-6)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XVIII. svazek Ta – Ty. Plzeň: Aleš Čeněk, 2019, 890 s. (ISBN 978-80-7380-779-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XIX. svazek U – Ú. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 806 s. (ISBN 978-80-7380-795-5)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XX. svazek Vá – Volba. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 799 s. (ISBN 978-80-7380-802-0)
 • SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, XXI. svazek Volby – Zákon o. Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, 833 s. (ISBN 978-80-7380-812-9)

ReferenceEditovat

 1. HORÁK, O., Encyklopedie českých právních dějin a biografická studia. In: Právněhistorické studie, roč. 44, č. 2, 2015, s. 156.
 2. SKALOŠ, M. Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír (eds): Encyklopedie českých právních dějin (recenzia). S. 77–79. Historia et theoria iuris [online]. Roč. 7, čís. 2, s. 77–79. Dostupné online. ISSN 1338-0753. 
 3. Encyklopedie právních dějin je v polovině, píší ji stovky autorů. In: Česká justice, https://www.ceska-justice.cz/2017/10/encyklopedie-pravnich-dejin-polovine-pisi-stovky-autoru/
 4. Editorial: Encyklopedie českých právních dějin. VIII. svazek (Proc – Proces s ma). Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2017, čís. 3, s. 1–2. Dostupné online. ISSN 2464-4889. 
 5. Encyklopedie českých právních dějin. I. svazek (A–Č). Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. 2015, čís. 1, s. 5. Dostupné online. ISSN 2464-4889. 
 6. https://www.online.muni.cz/veda-a-vyzkum/7750-pravni-historici-vytvareji-14svazkovou-encyklopedii
 7. https://youtu.be/rblWTVrY5A0?t=1723
 8. http://www.encyklopedie-pravni-dejiny.cz/vedecka-rada-a-redakce/
 9. SCHELLE, K. – TAUCHEN, J. (eds.), Encyklopedie českých právních dějin, I. svazek A – Č. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015, s. 11–15. ISBN 978-80-7380-562-3.
 10. Encyklopedie českých právních dějin oceněna. AKTUALITY Společnosti pro církevní právo. 2017, čís. 11, s. 1. Dostupné online. ISSN 2336-5595. 
 11. Slavnostní požehnání Encyklopedie českých právních dějin. AKTUALITY Společnosti pro církevní právo. 2017, čís. 6, s. 2. Dostupné online. ISSN 2336-5595. 
 12. https://www.youtube.com/watch?v=qlXC9GYz-BE&feature=youtu.be
 13. Tomíček, P., Předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., pokřtil právě vydaný XIV. svazek Encyklopedie českých právních dějin, který je věnován Soudnictví. Internetové stránky NS. 2019. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat