Eminence (latinsky eminentia=význačnost, výtečnost) je titul a oslovení kardinálů a velmistra řádu Maltézských rytířů.

Jeho Eminence Gregorio Rosa Chávez (kardinál-kněz a pomocný biskup arcidiecéze San Salvador)

Historie editovat

Historie tohoto titulu spadá do období třicetileté války, kdy jeho zavedením zdůraznil papež Urban VIII. politické a společenské postavení kardinálů. Význam tohoto kroku spočíval především v zařazení tohoto titulu ihned za titul panovníka, což dlouhodobě posílilo společenské postavení kardinálů, což spolu s dalšími opatřeními zvýšilo politický vliv církve.

Roku 1630 tento titul přidělil papež Urban VIII. velmistrům řádu Maltézských rytířů, čímž se snažil posílit svůj (resp. papežův) vliv na tento řád.

Užití editovat

Titul se používá s předsunutým přivlastňovacím zájmenem "jeho" a obě části titulu se mají psát s velkým písmenem na začátku, např. Jeho Eminenci, kardinálu ... nebo v oslovení Vaše Eminence, pane kardinále ....

Odkazy editovat

Literatura editovat

  • Milan Buben in Encyklopedie heraldiky, ISBN 80-7277-135-3; heslo eminence str. 127-8

Související články editovat