Elektromagnetická zbraň

Elektromagnetická zbraň či vysokofrekvenční zbraň je zbraň působící na cíl vyzařovanými elektromagnetickými vlnami. Vlnění vysokých radiových frekvencí poškozuje elektroniku, mikrovlnné frekvence mohou ovlivňovat i mozkovou činnost lidí. Elektromagnetické zbraně jsou kategorií neletálních zbraní (Non-Lethal Weapons), což jsou takové zbraně, které mají na určitou dobu vyřadit z činnosti vybranou skupinu lidí, aniž by přímo ohrozily jejich životy, nebo vyřadit z činnosti vybrané druhy vojenské techniky, resp. znemožnit jim vést bojovou činnost.[1]

Elektromagnetické vlnění

Vysokofrekvenční zbraně vyzařují elektromagnetickou energii v části elektromagnetického spektra rádiových vln. Mechanismus působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus je možné rozdělit na energetický a informační. Nejvíce je prozkoumáno tepelné působení silných toků vysokofrekvenční energie. Vysokofrekvenční elektromagnetické záření, v závislosti na nosném kmitočtu a výkonu, narušuje činnost mozku a centrální nervové soustavy a dočasně vyřazuje člověka z činnosti. Může způsobovat poruchy vnímání, únavu a ospalost nebo naopak neklid a stres, pocit hladu, žízně, teploty, chladu, bolesti, svědění a někdy i další vedlejší vjemy. Účinek je jedincem vnímán současně jako nesnesitelný bolestivý pocit intenzivních šumů a pískání, doprovázený úzkostí a nevolností v závislosti na konkrétních podmínkách a parametrech signálu.[1]

Všechny přímé i nepřímé účinky působení vysokofrekvenčních zbraní na lidský organismus ale zatím nejsou známy. O jejich naprosté neškodnosti není většina lékařů jednoznačně přesvědčena.[1] Pochybnosti byly posíleny v souvislosti s válkou v Perském zálivu. Jednou z možných příčin onemocnění vojáků mohlo být jejich vystavení účinkům vysokofrekvenčního záření při průletech bojových letounů s aktivovanými rádiovými/radiolokačními rušiči nad vlastními vojsky. Někdy se hovoří o efektu tzv. slyšitelnosti rádiového vysílání zasaženou osobou, který spočívá v tom, že lidé nacházející se v silném poli rozhlasového vysílače slyší tzv. "vnitřní hlasy a hudbu". Odborníci v oboru vysvětlují podstatu tohoto jevu tím, že někteří jedinci dokáží detekovat nosnou modulovanou frekvenci nelineárním vnitřním prostředím lidského organismu s následnou transformací na signály, vnímatelné sluchovým nervem. Druhotným následkem může být zcela zřetelné pískání v uších, doprovázené poruchami spánku, nechutenstvím a nadměrnou únavou, přetrvávající i několik dní.[1]

Typy elektromagnetických zbraníEditovat

Některé typy elektromagnetických zbraní jsou zařazeny ve výzbroji moderních armád a byly použity v lokálních konfliktech. Některé typy jsou ve fázi laboratorních testů a vojskových zkoušek.

a) laserové a mikrovlnné (DEW - Directed Energy Weapons) zbraně se směrovanou energií[2][3]

b) elektromagnetické bomby (E - bomb, EMP - Electromagnetic Pulse, HMP - High Powered Microwave) [4]

c) mikrovlnné (ADT - Active Denial Technology, ADS - Active Denial System, HPM - High power microwaves) zbraně např. s tepelným účinkem[5][6][7]

ReferenceEditovat

  1. a b c d Neletální zbraně, část Vysokofrekvenční zbraně army.cz
  2. Mikrovlnné DEW
  3. Laserové DEW
  4. Elektromagnetické bomby military.cz
  5. [ http://www.military.cz/usa/weapons/guns/zajimavosti/paprsky/paprsky.htm Nesmrtící zbraně, Paprsky bolesti] military.cz
  6. US army heat ray gun in Afghanistan bbc.co.uk
  7. Vehicle-Mounted Active Denial System (V-MADS) [online]. Global Security [cit. 2008-03-02]. Dostupné online. (anglicky) 

Externí odkazyEditovat