Ekvivalent TNT

metoda vyjádření energie uvolněné při explozích

Ekvivalent TNT je metoda vyjádření energie uvolněné při explozích. Tuna TNT je jednotkou energie rovná 4,184 GJ (přesně), což je zhruba energie, která je uvolněna při explozi jedné tuny trhaviny trinitrotoluenu (TNT).

Diagram závislosti výšky houbového oblaku na energii výbuchu s příklady 22kt bomby Fat Man 15Mt Castle Bravo

Násobné jednotky s předponami kilotuna (kt, tisíc tun) a megatuna (Mt, milion tun) TNT se používají pro popis uvolněné energie a tím pádem ničivé síly jaderných zbraní a dalších vysokoenergetických událostí, jako například dopadů těles z vesmíru.

Energie násobných jednotek odpovídají definici a ne skutečné energii odpovídající nálože trinitrotoluenu. Při odpálení megatuny TNT díky vysoké přetrvávající teplotě totiž dojde k rozsáhlému zapálení sazí, které vznikají při výbuchu TNT a které při menších detonacích TNT (třeba 1 tuna) shoří jen z malé části. Takže výbuch milionu tun TNT má více energie než megatunová termojaderná vodíková bomba, proto u těchto velikostí náloží nelze chápat ekvivalent TNT doslovně.

TNT není nejsilnější konvenční výbušnina. Například hexogen při výbuchu uvolní v přepočtu na 1 kg více energie (přibližně o 30 %). Souvislost této jednotky energie s hmotností nějaké konvenční výbušniny je tedy dnes spíše historická. Jednotka je definovaná přesně pomocí vztahu 1 g TNT = 4184 J = 1 kcal.

V přepočtu pomocí rovnice E=mc² je 1 Mt TNT rovna 46,5 g.

PříkladyEditovat

Megatuny TNT Popis
0,000001–0,000044 Konvenční bomby, největší FOAB má ekvivalent 44 t TNT (jiné zdroje uvádí 20 až 30 t)
0,0001–0,003 Výbuch v bejrútském přístavu 2020
0,003 Halifaxský výbuch
0,015–0,02 Jaderná bomba Little Boy shozená na Hirošimu měla ekvivalent 15 kt TNT. Fat Man shozená na Nagasaki měla ekvivalent 20 kt TNT.
3 Energie všech výbušnin použitých v druhé světové válce, včetně jaderných zbraní použitých v Japonsku
21,5 Teoretické maximum energie získatelné z 1 kg látky vypočtené pomocí rovnice E=mc²
15 Nejsilnější americký jaderný výbuch - Castle Bravo
50 Nejsilnější sovětský jaderný výbuch - Car-bomba
100 Nejsilnější vyprojektovaná jaderná bomba, původní návrh Car-bomby
26,3 Energie uvolněná na povrchu Země při zemětřesení v Indickém oceánu 2004
540 Součet všech dosud odpálených jaderných zbraní
7 000 Celkové světové zásoby jaderných zbraní
2 500 Množství sluneční energie, která dopadne na Zemi za minutu
6 000 000 Impakt největšího úlomku komety Shoemaker–Levy 9 na Jupiter
9 560 000 Celková uvolněná energie při zemětřesení v Indickém oceánu 2004
100 000 000 = 108 Přibližná energie uvolněná při dopadu tělesa, při kterém se vytvořil Chicxulubský kráter
7,89×1015 Energie, kterou vyzáří Slunce za jeden den
1028 Supernova typu Ia

LiteraturaEditovat

  • Rhodes, Richard. The Making of the Atomic Bomb, New York: Simon and Schuster, 1986.

Externí odkazyEditovat