Efektivní teplota

hvězdného tělesa

Efektivní teplota (značka Tef, případně Teff) je teplota černého tělesa, které vyzařuje z jednoho metru čtverečního stejné množství energie jako hvězda. Je nejlepší mírou skutečné teploty povrchu hvězdy (sluneční fotosféry). Každý spektrální typ má určitý interval efektivní teploty, proto se v HR diagramu nanáší na vodorovnou osu.

S pomocí sluneční konstanty je možné vypočítat, kolik vyzařuje jeden metr čtvereční povrchu Slunce, a takto určit jeho efektivní teplotu. Ta je přibližně rovna 5 800 K.

Podle Stefanova–Boltzmannova zákona platí pro zářivost L černého tělesa ve tvaru koule, které má teplotu T a poloměr R, následující vzorec:

V něm je Tef efektivní teplotou hvězdy („jakoby černého tělesa“).

Literatura editovat

  • KLECZEK, Josip. Velká encyklopedie vesmíru. 1. vyd. Praha: Academia, 2002. 582 s. ISBN 80-200-0906-X. Kapitola efektivní teplota, s. 96.