ECEF (zkratka anglického Earth-Centered, Earth-Fixed), případně také ECR (Earth Centered Rotational) je kartézský souřadnicový systém, sloužící k vyjádření polohy těles vůči Zemi. Střed této souřadnicové soustavy leží v hmotnostním těžišti Země. Zemský povrch se vůči ní prakticky nepohybuje, proto se používá v geodetických a navigačních aplikacích. Umožňuje popis polohy v prostoru bez nutnosti definovat konkrétní referenční elipsoid. Toho využívají družicové navigační systémy ve svých výpočtech.

ECEF a vyjádření polohy vůči osám (X, Y, Z – zeleně). λ a φ je zeměpisná délka a šířka

Souřadnicová soustava ECEF rotuje spolu se Zemí. Není proto inerciální. Pokud je třeba inerciální geocentrická soustava (ve skutečnosti ne zcela), používá se například soustava ECI (Earth-centered inertial), která zachovává směr os vůči obloze.

Popis soustavy editovat

Soustava je definována svým počátkem a směry os.

  • Počátek je v těžišti Země.
  • Osa Z míří na sever. Nemusí se přesně shodovat s aktuálním směrem rotační osy Země, protože ten se vůči povrchu pomalu mění.
  • Osa X prochází Základním poledníkem.
  • Osa Y je kolmá na obě předchozí a míří na východní polokouli

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku ECEF na anglické Wikipedii.