Dvouvláknová RNA (dsRNA) je molekula RNA tvořená dvěma navzájem komplementárními vlákny ribonukleové kyseliny. To je neobvyklé, častější je totiž jednovláknová RNA. Vzniká vzájemným spárováním „sense“ a „antisense“ RNA řetězců, proto se také někdy označuje jako duplex. V rámci dvouvláknové RNA se mnohdy vyskytují zajímavé typy komplementarity, například antiparalelita, palindromy a podobně.

Rotavirus patří mezi Reoviridae a obsahuje dvouvláknovou RNA

Výskyt editovat

Dvouvláknová RNA se vyskytuje například u některých RNA virů, označovaných díky tomu jako dsRNA viry. Patří k nim skupiny Birnaviridae, Cystoviridae, Chrysoviridae, Partitiviridae, Reoviridae a Totiviridae;[1] pouze Reoviridae jsou však běžně uváděny v publikacích jako nejznámější příklad.[2] Dvouvláknová RNA se však vyskytuje i mimo svět virů - příkladem za všechny je siRNA účastnící se RNA interference.

Vědci využívají dvouvláknových RNA k umlčování genů: když se na mRNA daného genu naváže odpovídající (komplementární) druhé vlákno RNA, nedojde k translaci a je tedy zablokována syntéza dané bílkoviny.[3]

Reference editovat

  1. Double-stranded RNA Viruses [online]. TolWeb, 2006. Dostupné online. 
  2. MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A. Medical Microbiology, Fifth edition. [s.l.]: Elsevier, 2005. 
  3. ROBERT C. KING; WILLIAM D. STANSFIELD; PAMELA K. MULLIGAN. A Dictionary of Genetics, Seventh Edition. [s.l.]: Oxford University Press, 2006.