Duální kód

Duální kód daného lineárního kódu

je lineární kód definovaný jako

kde

a p je charakteristikou konečného pole Fq. Z hlediska pojmů lineární algebry je duální kód anihilátorem C vzhledem k bilineární formě <,>. Součet dimenze kódu C a dimenze jeho duálu je vždy roven n:

Duální kód duálního kódu tvoří vždy původní kód.

Samoduální kódyEditovat

Samoduální kód je takový kód, který je duální sám k sobě. Z toho vyplývá, že n musí být sudé a dim C = n/2. Samoduální kódy je možno rozdělit na čtyři typy:

  • Typ I – binární samoduální kódy, jejichž kódová slova mají sudou Hammingovu váhu, ale nikoliv dělitelnou čtyřmi
  • Typ II – binární samoduální kódy, jejichž kódová slova mají Hammingovu váhu dělitelnou čtyřmi
  • Typ III – ternární samoduální kódy, jejichž kódová slova mají Hammingovu váhu dělitelnou třemi
  • Typ IV – samoduální kódy nad F4, jejichž kódová slova mají sudou Hammingovu váhu

Kódy typu I, II, III, respektive IV existují pouze v případě, že je délka n násobkem 2, 8, 4, respektive 2.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Dual code na anglické Wikipedii.