Dormitář

klášterní společná ložnice

Dormitářem (latinsky dormitorium) nazýváme společnou ložnici mnichů nebo jeptišekklášteře. Později, zejména po souhlasu papeže Martina V. se zrušením dormitáře u benediktinů v roce 1419, byl u některých řádů nahrazován jednotlivými celami. Dormitář pak v baroku mohl označovat část kláštera s celami.

Dormitář kláštera v německém Eberbachu

Typicky býval umístěn v prvním patře východního křídla kláštera a mohl z něho být přístup přímo do kostela, aby se mniši mohli ihned po probuzení odebrat k ranní modlitbě.

Literatura editovat

  • VLČEK, Pavel; SOMMER, Petr; FOLTÝN, Dušan. Encyklopedie českých klášterů. Praha: Libri, 1997. ISBN 80-85983-17-6. Heslo Cela, Dormitář, s. 711, 713. 

Externí odkazy editovat