Diskuse s wikipedistou:Mmh/Archiv2006

Portál

editovat

Zdravim. Koukal jsem, že jste vyrobil článek Obec křesťanů. Musím se přiznat, že o téhle církvi jsem ještě neslyšel. Jinak pokud budete psát více článků o náboženství. Můžete se napsat na Portál:Náboženství do chlívku Wikipedisté. K ničemu Vás to nezavazuje.--Juan de Vojníkov 17:49, 5. 9. 2006 (UTC)

Obec křesťanů je společenství, v němž sám jsem, a pár lidí do mne už nějakou dobu hučelo, abych konečně udělal wikipedickou stránku. Nevím, zda časově zvládnu výrobu dalších nových náboženských článků, ale určitě budu v této oblasti editovat (což už dělám), anžto jak v religionistice (zejména islám), tak v církevních dějinách (zejména prvotní křesťanství) mám nenulové znalosti. Nevím ale, zda je to dostatečný důvod pro mé zařazení na portál, asi nebudu tak aktivní, jak by se slušelo. --Mmh 21:06, 5. 9. 2006 (UTC)

OK.--Juan de Vojníkov 12:12, 6. 9. 2006 (UTC)

Mistr Votava

editovat

Už se těším na ten článek o jednom z nejznámějších českých malířů. Je zajímavé jak si ho společnost zaškatulkovala. --Juan de Vojníkov 13:04, 17. 9. 2006 (UTC)

No, já si na to netroufnu, ale zkusím někoho sehnat. :-) --Mmh 13:54, 17. 9. 2006 (UTC)

Překlad pro Jose77

editovat

Buďte zdráv, mám +- odborný dotaz, přeložil sem pro Jose77 /obchod:)/ tento text:

angl. text:


"Water baptism is the sacrament for the remission of sins and for regeneration. The baptism must take place in natural living water, such as the river, sea, or spring. The Baptist, whom already has received baptism of water and the Holy Spirit, conducts the baptism in the name of the Lord Jesus Christ. And the person receiving the baptism must be completely immersed in water with head bowed and face downward".

"The sacrament of feet washing enables one to have a part with the Lord Jesus. It also serves as a constant reminder that one should have love, holiness, humility, forgiveness and service. Every person who has received water baptism has their feet washed in the name of Jesus Christ. Mutual feet washing may be practiced whenever is appropriate".

"The True Jesus Church, established by our Lord Jesus Christ, through the Holy Spirit during the time of the 'latter rain', is the restored true church of the Apostolic time".

"The Holy Communion is the sacrament to commemorate the death of the Lord Jesus Christ. It enables us to partake of the flesh and blood of our Lord and to be in communion with Him so that we can have eternal life and be raised on the Last Day. This sacrament should be held as often as possible. Only one unleavened bread and grape juice shall be used".

"The church does not celebrate Christmas since the 25th of December was originally associated with a pagan ritual celebrating the birthday of the Sun which was later adopted into the Christian church during the reign of the Roman emperor Constantine in the 4th century AD."


na /český text/


"Křest vodou je svátost pro odpuštění hříchů a pro duchovní obrodu. Křest se musí odehrát v přírodní tekoucí vodě, např. v řece, v moři nebo ve studánce. Křtící osoba, která už obdržela křest vodou a Svatým Duchem, provede křest ve jménu Pána Ježíše Krista. Křtěná osoba musí být kompletně ponořená ve vodě se skloněnou hlavou a obličejem směrem dolů."

„Svátostí mytí nohou člověk vstupuje ve společenství se Ježíšem Kristem. Slouží taky jako stálé připomenutí lásky, svatosti, pokory, odpuštění a služby. Každému, kdo byl pokřtěn vodou, jsou omyty jeho nohy ve jménu Ježíše Krista. Vzájemné mytí nohou může být provedeno kdykoliv to je vhodné.“

„Skutečná Církev Ježíšova, založená naším Pánem Ježíšem Kristem skrze Svatého Ducha během doby „druhého deště“? je obnovená skutečná církev apoštolské doby .

„Svaté Přijímání je svátost připomenutí smrti Pána Ježíše Krista. Umožňuje nám účastnit se na tělu a krvi našeho Pána a být ve společenství s ním, abychom získali život věčný a byli vzkříšeni při Posledním soudu. Tato svátost by měla být vykonávána tak často jak je možné. Měl by být použit jen chléb z nekvašeného těsta a nekvašené víno.“

„Církev neslaví Vánoce neboť 25. prosinec byl původně spojen s pohanským rituálem oslavy Slunce, který byl později převzat křesťanstvím během vlády římského císaře Konstantina ve 4. století po Kristu“


Myslím, že by to mělo být správné, nevím ale, co znamená termín "latter rain" /myslel sem na poslední soud nebo snad i potopu, ale nesedí mi to k obsahu textu/. Taky se mi nezdálo se mi přeložit "baptist" jako křtitel, neboť se mi zdálo, že je to příliš spojeno s Janem Křtitelem, ale zní to líp. Vyjádřit se samozřejmě může i kdokoliv další, kdo o tom něco ví. Děkuju --Nolanus 21:22, 23. 9. 2006 (UTC)

Některé formulace bych překládal jinak. "Křtitel" je v pohodě, pro člověka vykonávajícího křest se to užívá. U toho 'latter rain' by to chtělo si pořádně prostudovat texty toho společenství, o němž to je (nějaká baptistická nebo novoapoštolská skupina?), vypadá to jako jejich terminus technicus. Rovněž u některých jiných termínů bych se podíval, jak to překládají oni. Kde je ten text v originále? A kde se má objevit překlad? --Mmh 10:32, 24. 9. 2006 (UTC)
Aha, pardon, jsem nedovtipa, to je k té čínské Pravé církvi. Případné úpravy provedu časem přímo v textu článku. --Mmh 10:58, 24. 9. 2006 (UTC)
Pro jistotu, neboť možná ste si toho všiml: kolega Jose77 mě upozornil na [1], /což popravdě mě osobně takjakotak nic neříká/. --Nolanus 18:54, 25. 9. 2006 (UTC)
Aha, takže tan "Latter rain" by se asi měl překládat "Nový déšť". --Mmh 20:13, 25. 9. 2006 (UTC)

Licence

editovat

Dobrý den. Díky, že nahráváte na Wikipedii obrázky. Abychom měli jistotu, že je možné je zde použít, je u každého třeba uvádět jeho původ a licenci. Protože obrázky, které tyto údaje postrádají, jsou po týdnu mazány, prosím Vás o doplnění informací v následujícím souboru:

Podrobnosti o problematice autorských práv na Wikipedii jsou na stránce Wikipedie:WikiProjekt Licence souborů. Přehled použitelných šablon pro licence je k nalezení na Wikipedie:Popisky licence souborů. Budete-li mít nějaké dotazy, obraťte se na mne, rád Vám pomohu. --Zirland 12:44, 26. 9. 2006 (UTC)

Napsal jsem k souboru vysvětlení. Posoudiž někdo povolaný, zda je možno to použít. Pokud ne, dejte vědět, pokusím se sehnat jiný obrázek. --Mmh 13:03, 26. 9. 2006 (UTC)
Viz odpověď u obrázku --Zirland 13:04, 26. 9. 2006 (UTC)


Heslo Aegna je opravdu výborné a líbí se mi nejenom proto, že mám rád ostrovy /nejsem výjimkou/. Po víceméně drobných úpravách navrhuju nominaci mezi nejlepší hesla Wikipedie:Nejlepší články. --Nolanus 13:35, 5. 10. 2006 (UTC)

Děkuji. A rád se nechám poučit, jaké úpravy by se ještě měly udělat, aby bylo opravdu dobré (a rád je udělám). --Mmh 14:17, 5. 10. 2006 (UTC)
Nikde sem nenašel nic o obyvatelstvu, byť je třeba osídlení nepatrné, údaj o rozloze /imho raději v km/ a počtu obyvatel hned v úvodu na začátku před polohou;
není mi na první pohled úplně jasná míra a příčina významnosti - mělo by být rovněž na začátku /strategická poloha?, příroda? historie?/;
infobox by se hodil /na druhou stranu sem pro to, aby příslušné údaje zůstaly i v textu/;
některé odstavce by šlo možná rozdělit na další podsekce /na to ovšem můžou být názory různé/
jednotný slovesný minulý čas; víc souvisejících hesel, literatury existuje-li, rovněž i ext. odkazů - ta cestovní agentura se dá brát jako spam, měla by tam asi být zřejmě jen, je-li jediná nebo přináší podstatné informace, jež jinde najít nelze;
větši ozdrojování jednotlivých fakt by taky šlo, ale to už si docela vymejšlím /je to všechno podle té knihy?, jak přesně uvádět zdroje nemáme bohužel na cs.wiki ještě obecně vyřešené/


Řada těch mých připomínek je samozřejmě možná příliš detajlní a částečně sou zbytné, když už sem se do toho pustil ... --Nolanus 18:28, 5. 10. 2006 (UTC)
Díky. Zkusím to projít. Některé věci jsou spíše otázkou členění, a já se právě snažím najít optimální formát členění pro estonské ostrovy, o nichž teď píšu více; možná si sám zkusím udělat nějaký ten infobox, pak bude hned vidět. Například o obyvatelstvu je psáno v Dějinách a v Současnosti. Jenže je to tak málo informací (2 stálí obyvatelé), že to zase nebylo na samostatnou kapitolu "Obyvatelstvo".
Významnost ostrova... inu, mám ho rád. Mám obecně rád ostrovy, mám rád Estonsko, a vyrábím teď články i o daleko méně podstatných ostrovech, ale jsem přesvědčen, že někomu se mohou ty informace hodit. Aegna je sice ten tallinnský ostrov, a strategickou polohu má také, ale u těch dalších ostrovů to samozřejmě často neplatí.
Zdrojem je mi právě ten Gustavson, a ta jeho monografie je pokud vím jediná svého druhu. Menšími zdroji jsou mi estonské novinové články (například k té současné diskusi o budoucím využití ostrova), ale těžko je solidně citovat - člověk přečte deset článků ve třech různých novinách a dozví se něco, co pak vydá na jednu větu.
Odkaz na tu agenturu je tam z věcných důvodů - v současnosti je jediná, kdo zajišťuje pravidelnou linkovou dopravu na ostrov. Mohl bych tam dát link s nadpisem "Jízdní řád" či pod., jenže pak by si někdo zase stěžoval, že je to skrytá reklama. Linkovat přímo na jízdní řád se nedá, protože ten tam třeba teď v zimním období, kdy Juku nejezdí, není, a v příštím roce možná bude mít jinou adresaci (je to tam všechno přes PHP skripty). Takže co s tím?
--Mmh 19:39, 5. 10. 2006 (UTC)

Tak jsem udělal šablonu infoboxu pro estonské ostrovy a instaloval ji na stránce o Aegně. Mrkněte se na to prosím a případně mi to zkritizujte. --Mmh 20:31, 5. 10. 2006 (UTC)

Já nečekal, že budete reagovat takto rychle... Šablona se mi líbí, byl bych jen případně rád, aby co nejvíc kopírovala šablony o územích, co už tu máme, např. [2] /což sem nezkoumal a obávám se, že se od sebe někdy lišej, což není vaše vina/
U obyvatel není nutné zvláštní odstavec, když sou jen 2, ale zmínit de facto neobydlenost by se mělo /nebo možná rovnou 2 odstavce? či samostatné heslo pro každého z obyvatel?:))/
U té cestovky OK, to sotaní asi víceméně taky. --Nolanus 20:45, 5. 10. 2006 (UTC)
Šablona velmi přesně kopíruje již používanou šablonu pro estonská města (tu jsem nevytvářel já, tu už jsem tu od někoho udělánu našel), jen s tím rozdílem, že má mapku na začátku, protože ostrovy zpravidla nemají vlajku a znak (pokud nejsou zároveň obcí a pod., ale pak to chce stejně dva různé články, viz Saaremaa (ostrov) a Saaremaa (kraj). --Mmh 20:49, 5. 10. 2006 (UTC)

Tak sem se k tomu konecne dostal a trochu sem upravil - veci, ktere by byly treba tam bylo malo, nektere me upravy sou samozrejme zbytne. Rozhodne bych uz navrh na nejlepsi heslo doporucil /i kdyz sem osobne k nejlepsim heslum na Wikipedii trochu skepticky, domnivam se, ze komunita na to jeste neni zrala/. --Nolanus 19:11, 2. 11. 2006 (UTC)

Hm, v některých případech, pokud se nebudete příliš zlobit, bych revertoval, resp. udělal jinak - například jste mi jednou opravil ovšem na však, čímž vzniklo nehezké dvojí použití však za sebou, nebo jste opravil sedm na 7 (v případě nízkých jednoslovných číslovek by se měly používat slovní tvary). Rozdělení do podkapitol mi v některých případech přijde tak podrobné, až je matoucí - například v kapitole o jménu ostrova. --Mmh 20:19, 2. 11. 2006 (UTC)
S tím však asi máte pravdu, nějak mi ta věta nezněla, ale soustředil sem se asi v daném okamžiku jen na ni a opomněl sem souvislost s tou druhou.
Naznačoval sem, že rozčlenění je jedna z mých libůstek, tady to ovšem bylo opravdu potřeba - některé sekce by rozsahem ještě i teď vydaly na docela slušné heslo samo o sobě, ale udělejte samozřejmě co uznáte za vhodné. --Nolanus 21:41, 2. 11. 2006 (UTC)
Většinu Vašich úprav nechám, třeba to rozčlenění v kapitole o dějinách bylo předtím asi vskutku nedostatečné. Případně to ještě trochu jinak přeuspořádám. --Mmh 23:23, 2. 11. 2006 (UTC)

Buďte zdráv, přidal sem, jako první krok k zařazení mezi nejlepší hesla, heslo Aegna do Wikipedie:Dobré články. /skoda, ze nemate nastaven mejl, tam by toto oznameni stacilo/. --Nolanus 19:27, 30. 11. 2006 (UTC)

Hm, v osobním nastavení mám nastaven mejl. Jak ho mám nastavit jinak? --Mmh 15:57, 9. 12. 2006 (UTC)

Opravdu moc pěkný článek!--Dr. Králík 21:52, 7. 5. 2007 (UTC)

Kolego, jste si jistý, že slovní spojení "co by" je pravopisně snesitelné ve stažené podobě "coby"? Já nejsem zrovna lingvista, ale bije mne to do očí. --194.108.190.65 12:03, 6. 10. 2006 (UTC)

Aha, myslel jsem, že je to překlep. Pociťuji mezi "coby" a "co by" velmi podstatný rozdíl (odděleně třeba ve větě "rozhlížel se, co by snědl"). Ve SSJČ z roku 1989 je "coby" uvedeno jako normální spisovné slovo, dokonce s přípiskou "knižní". --Mmh 12:07, 6. 10. 2006 (UTC)
Tak to se vám omlouvám (a stydím) :-) --194.108.190.65 12:13, 6. 10. 2006 (UTC)

Licence obrázku

editovat

Přesunuto na Soubor diskuse:Eesti LounaMalusi.png --Beren 00:09, 4. 11. 2006 (UTC)

subpahyl

editovat

Dobrý den, děkuji Vám za první informace v článku Abruka. Bohužel jeho rozsah nebo zpracování zatím nedosahuje ani minimální nutné délky. Pokuste se prosím text článku rozšířit alespoň do té míry, abychom jej mohli zařadit alespoň mezi články k rozšíření. Pokud se nám to ani společnými silami nepodaří, po sedmi dnech se rozhodneme, zda pro udržení kvality Wikipedie není vhodnější takový článek úplně odstranit; tento proces se nazývá odložené smazání. Děkuji za pochopení. --Vrba 22:14, 4. 11. 2006 (UTC)

Dekuji za krasne rozsireni, to bylo plodnejsi nez debata se mnou :)) --Vrba 00:02, 5. 11. 2006 (UTC)
Vrátit se na uživatelskou stránku uživatele „Mmh/Archiv2006“.