Obrázky v titulu infoboxu křesťanský vůdceEditovat

Dobrý den, prosím nepřidávejte obrázky do parametru „titul“ v příslušném infoboxu. Jedná se o infobox osoby a nadbytek ilustračních znaků institucí nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Existuje zde parametr „znak“ vztahující se přímo k dané osobě, použít lze eventuálně šablonu {{Vlajka a název}} u státních útvarů; mj. daný text má být u „titulu“ postaven centrálně, nikoli posunut vpravo. Děkuji za pochopení.--Kacir 22. 3. 2015, 18:08 (CET)[]

Pravopis, NPOVEditovat

Dobrý den, prosím, používejte spíše dnes standardizované výrazy, archaismy (apod.) spíše snižují čtivost článků. Také se prosím držte NPOV; určitě není potřeba psát římskokatolická církev svatá, což může evokovat silnou zaujatost pisatele, což na Wikipedii nechceme; mnohem lepší by byla varianta, kdybyste u stávajících článků neexperimentoval s již napsanými pasážemi, které plně reflektují NPOV (v tomto případě: římskokatolická církev). Děkuji. --MKoala (diskuse) 29. 3. 2015, 17:58 (CEST)[]

Velikonoční triduumEditovat

Vaši editaci jsem zrušil. Nemůžete svévolně mazat citace doložené odkazem na konkrétní zdroj. Vy jste dokonce smazal i ty odkazy. Jeden z principů Wikipedie je v tom, že shromažďuje již publikované skutečnosti s příslušnými odkazy. Naopak „vlastní tvorba“ a „výsledky vlastních výzkumů“ se nemají zveřejňovat. --Kenad (diskuse) 30. 3. 2015, 19:06 (CEST)[]

Problém ovšem je, že se pan Hlaváček pouze snažil napravit současný velice neuspokojivý stav článku. Ona jím odstraněná věta je totiž velice problematická - to, co tvrdí, není žádný fakt či skutečnost, ale pouze vysoce subjektivní a co do obsahu dosti extrémní postoj autora. Článek tak díky ní má velký problém s pravidlem NPOV. Bylo by třeba zvážit, jak to napravit, a ne jen prostě revertovat odstranění sice ozdrojované, leč vysoce problematické věty. Případnou další diskusi k tématu prosím přesunout do diskuse u daného článku. --Týnajger (diskuse) 30. 3. 2015, 19:24 (CEST)[]
Dovoluji si souhlasit s Týnajgerem, pane Kenade, to, že II. Vaticana odstranil "nánosy" je možná Váš pocit, ale jistě ne fakt. Plno lidí, včetně mě, nepovažuje všechno to, co Koncil odstranil za "nánosy"... A jak již bylo řečeno, stav článku je vskutku velice neutěšený. --Karel Miloslav Hlaváček (diskuse) 30. 3. 2015, 21:30 (CEST)[]
Znovu opakuji, že slovo "nánosy" bylo publikováno. Jsem dalek toho, abych uváděl své subjektivní názory. Ani do této diskuse nechci vnášet nějaké své pocity a jen uvítám podobný postoj ostatních účastníků. Takže na doporučení Týnajgera přesuňme diskusi k danému článku.--Kenad (diskuse) 31. 3. 2015, 12:01 (CEST)[]
Ztotožňuji se s Kenadem. Protože má jednoduše pravdu. Na Wikipedii se píše to, co bylo k dané věci publikováno (to článek splňoval). Nemaže se to, co bylo odzdrojováno, leda že by se otevřela diskuze nad relevantností daného tvrzení (to splněno nebylo). Jednoduše se také nemaže bezhlavě cokoli, aniž by se místo toho doplnilo něco, co by tedy nahradilo smazanou pasáž, ve smyslu jiného (dle mazatele lepšího) textu, zdroje, apod. (to opět nebylo splněno). Tedy pravda (ať se to komukoli líbí, nebo ne) leží na Kenadově straně a dál asi není potřeba se tím zabývat mimo diskuzi článku. --MKoala (diskuse) 31. 3. 2015, 13:09 (CEST)[]
Nesmysl, Wikipedie má o tématu pojednávat encyklopedickým způsobem, tj. mmj. nikoli expresivními a hodnotícími výrazy. To, že takový pojmový aparát kdosi kdesi použije v žáném případě neznamená, že to má Wikipedie automaticky přebrat, není sbírkou všech možných výkřiků. Pokud je autor takových výroků i výrok sám encyklopedicky natolik významný, že je třeba, aby se o něm wikipedie šířila, má o tom být pojednáno patřičným způsobem na patřičném místě ("ten a ten pravil to či ono"). --Vavrin (diskuse) 9. 4. 2015, 19:23 (CEST)[]
Děkuji za podporu, Vavrine! --Carolus Miloslaus Hlaváček (diskuse) 9. 4. 2015, 22:01 (CEST)[]

Vyznamenání za věrnostEditovat

Děkuji velice, moc si toho vážím! --Carolus Miloslaus Hlaváček (diskuse) 11. 4. 2015, 11:06 (CEST)[]
A propos, „Jižní Tyroly 2015“ :) Zdraví V. --Vavrin (diskuse) 12. 4. 2015, 21:28 (CEST)[]
Doprdele, nazdar a pochválen buď Pán Ježíš Kristus Vávo, že mě to nenapdalo dřív, dle themat Tebou založených článků mne to mohlo trknout! --Carolus Miloslaus Hlaváček (diskuse) 12. 4. 2015, 21:44 (CEST)[]

Liturgická barvaEditovat

Díky za rozšíření o rubriky před r. 1969. Mohl byste prosím tu část článku ještě ozdrojovat? --Michnvejv (diskuse) 1. 12. 2015, 21:11 (CET)[]

Nepřímé odkazyEditovat

Vážený pane kolego, v článku Kostel Nalezení svatého Kříže (Nesvačily) jsem nahradil nepřímé odkazy na přesměrování přímými odkazy na cílové články. Například článek "Gotický sloh" na wiki nemáme, je to jen přesměrování na článek "Gotika". Pokud to ponecháme ve Vaší podobě, hledač jde nejprve na "Gotický sloh" a tam zjistí, že má jít někam jinam. Já jsem mu jen poradil, jak to vzít přímo a bez oklik. Na vzhledu článku se tím nic nezměnilo (pouze těm, kdo mají nastaveno označení odkazů na přesměrování se tyto odkazy odbarvily). Zdraví --Gampe (diskuse) 14. 12. 2015, 14:06 (CET)[]

Děkuji za ozřejmění a omlouvám se, byl jsem tím trochu pohoršen. S úctou a omluvou --Carolus Miloslaus Hlaváček (diskuse) 14. 12. 2015, 22:16 (CET)[]

Nahrávání fotografií možná porušujících autorská právaEditovat

Dobrý den, zdá se, že zde na české Wikipedii odvádíte dobrou práci psaním mj. o církevní tématice, ale povšiml jsem si, že na Wikimedia Commons už bylo v minulosti smazáno několik vámi nahraných obrázků z důvodu, že porušují autorská práva. Mějte prosím na paměti, že jestliže stále trvají autorská práva (obecně do 70 let po smrti autora) a nedoložíte-li svolení autora k šíření díla pod svobodnou licencí, není možné obrázky na Wikipedii resp. Wikimedia Commons zveřejňovat a tak současně poskytovat k dalšímu užívání – jde v takovém případě o porušení autorského zákona. Bohužel jsem nalezl hned několik obrázků, které jste nahrál, byť asi v dobré víře, ale u nichž je téměř jisté, že nejste jejich autorem, ačkoliv jste při nahrávání uvedl, že se jedná o vaše „vlastní dílo“. Jde např. o Soubor:Vladimír Kročil.jpg, Soubor:Ivan Ljavinec.jpg nebo Soubor:Josef kard Beran.jpg. Zdroj, odkud jste čerpal, jste neuvedl, a i v případě, že jste skutečně získal od vykonavatele autorských práv k těmto fotografiím k takovém jejich užití a dalšímu šíření souhlas, bude ho i tak nutné Wikipedii poskytnout (s formou vám v takovém případě mohu pomoci). Nepodaří-li se však svolení vhodným způsobem doložit (např. jste obrázky pouze stáhnul a autory, potažmo vykonavatele práv neznáte), bude nutné obrázky odstranit, protože se lze domnívat, že jde o porušení práv jejich autorů a tím i autorského zákona. Zvláštním případem by mohla být snad jedině ta fotka kardinála Berana – pokud bychom zjistili, že její autor je už alespoň 70 let po smrti, znamenalo by to, že doba její autorskoprávní ochrany už vypršela a bylo by ji tedy možné ponechat na základě této skutečnosti. Prosím odpovězte mi, jinak budu muset obrázky navrhnout na smazání, ačkoliv se sám snažím, abychom tu takových měli co nejvíce, ovšem podle pravidel. S pozdravem --Blahma (diskuse) 11. 7. 2016, 02:47 (CEST)[]