Diskuse k šabloně:Infobox - spolek

Přidat téma
Na této stránce nejsou žádné diskuse.

Navrhl jsem sloučení Infoboxu občanské sdružení sem, protože spolek je prostým právním nástupcem občanského sdružení, takže nevidím moc důvodů to udržovat odděleně. Možná by ale bylo ještě vhodnější rozšířit název významově na Infobox - nezisková organizace. To by zahrnulo i OPSky nebo nadace. Případně by se to dalo ještě víc zobecnit po vzoru enWiki, ale to by vyžadovalo důkladnější propracování střešního Šablona:Infobox - organizace. --Bazi (diskuse) 21. 3. 2016, 13:34 (CET)

Pro sloučení se šablonou {{Infobox - občanské sdružení}}, jedno a totéž. --Vlout (diskuse) 21. 3. 2016, 13:45 (CET) Již bylo sloučeno, žádné námitky. --Vlout (diskuse) 21. 3. 2016, 13:47 (CET)
Nezávisle na tom jsem obě šablony sloučil, protože měly identické parametry. Začlenění do třetí šablony by medle mohlo jít také. JAn (diskuse) 21. 3. 2016, 13:55 (CET)

K přejmenování na „Infobox - nezisková organizace“, nevím. Co to vlastně je? České právo takový pojem nějak obecně nedefinuje, ačkoli jinak máme Radu vlády pro nestátní neziskové organizace, a Český statistický úřad pod tento pojem zahrnuje nejen spolky, obecně prospěšné společnosti či nadace, ale také politické strany a politická hnutí, registrované církve a náboženské společnosti, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, obce, kraje, organizační složky státu, příspěvkové organizace nebo státní fondy ([1]). Což by asi nebylo rozumné. Nyní máme kromě tohoto infoboxu pro spolky také zvláštní {{Infobox - nadace}}, {{Infobox - příspěvková organizace}}, {{Infobox - církev}} nebo {{Infobox - univerzita}}, ale taková specializace snad není na škodu. Něco jiného by byl jeden obecný infobox pro právnické osoby jako takové ({{Infobox - organizace}}?), ale to už je jiná otázka. --Vlout (diskuse) 21. 3. 2016, 14:17 (CET)

Chápu, ale u infoboxu firma taky nejdeme touhle ryze právnickou cestou, abychom měli samostatné infoboxy pro s.r.o., a.s., k.s. atd. Možná by přesnějším výrazem mohla být „nestátní nezisková organizace“, což jednak odfiltruje všechny ty obce, univerzity apod., navíc to je v souladu s vžitou anglickou zkratkou NGO. Ale přijde mi, že to je zbytečné lpění na přesnosti, názvy šablon přece můžou být v zájmu úspornosti trochu zkratkovité. Vizte např. nepřesné pojmenování Šablona:Infobox politická strana, když tento infobox aplikujeme i na politická hnutí. A zrovna spolky s OPSkami se liší opravdu jen v té právní formě. Ostatně ve zkratkovitosti bychom mohli jít případně ještě dál: Infobox - neziskovka. --Bazi (diskuse) 21. 3. 2016, 16:14 (CET)
To jistě, ale pořád není jasné, co do toho termínu „neziskovka“ zařadit. --Vlout (diskuse) 21. 3. 2016, 16:19 (CET)
To, co je tím obvykle chápáno mimo právnické a úřednické kruhy: občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti... --Bazi (diskuse) 21. 3. 2016, 16:27 (CET)
Co všechno? Na označení infoboxu jinak nesejde. Měl by mít ale podrobnou dokumentaci, pro konkrétně jaké právnické osoby je určen. Článek Nestátní nezisková organizace mnoho nepomůže, protože není dostatečně ozdrojován. Ostatně když vezmeme v potaz shora uvedený odkaz na Český statistický úřad nebo když si uvědomíme, že třeba univerzity, kraje či obce také nejsou ziskovými organizacemi, a dokonce navíc ani státními organizacemi (jde o samosprávu), tak by tam taky mohlo patřit ledasco. Nejsem tedy proti, jen by to chtělo nějakým věrohodným zdrojem konkrétně vymezený pojem. --Vlout (diskuse) 21. 3. 2016, 16:30 (CET)
Takže Infobox firma je určen konkrétně pro jaké právnické osoby a dle jakého zdroje? ;-) --Bazi (diskuse) 21. 3. 2016, 16:35 (CET)
Díval jste se do dokumentace? Jestli ano, všiml jste si toho, že daný infobox je určen pro obchodní korporace? Jestli ano, na co se zde vlastně ptáte? Proč se raději místo takových zbytečných otázek nezamyslíte nad tím, pro co konkrétně bude „Infobox - nezisková organizace“ určen? Co napíšete do dokumentace? To jsou důležité otázky, které je třeba si vyjasnit dříve, než se rozhodneme pro nějaké přejmenování a slučování. Bude tam patřit veřejná výzkumná instituce? Příspěvková organizace? Co třeba sociální družstvo, to je sice obchodní korporací, ale leckdo by to tam také mohl zařadit. Nemáte-li vůbec ujasněny základní principy, tak se nezlobte, ale nevidím důvod pro to, aby se něco takového vytvářelo. --Vlout (diskuse) 21. 3. 2016, 18:35 (CET)
V dokumentaci není určeno, pro jaké „firmy“ se má infobox firma používat. Pouze jsou u parametru „právní forma“ nějaké příklady, které je možné/vhodné do něj vyplnit, další si z toho vyvozujete Vy. Podobně bych tedy klidně postupoval u tohoto infoboxu a už jsem nabídl několik ukázkových příkladů, které lze vyplnit do parametru právní forma, pokud by nějaký takový měl vůbec v šabloně vzniknout. Vám je to ale jedno, prostě jen chcete odporovat, namísto abyste projevil snahu spolupracovat. Proto přicházíte s nesmyslnými nápady zahrnout sem církve nebo obce, přestože ty mají vlastní infoboxy. A OPSky holt kvůli tomu asi svůj infobox mít nebudou, protože to nejsou spolky ani občanská sdružení. Navíc to je českocentrické pojetí infoboxu, kdy ho pojmenováváme podle (české) právní formy namísto věcného obsahu. Když to ale chcete takhle zabetonovat, užijte si to. --Bazi (diskuse) 21. 3. 2016, 21:06 (CET)
Už zase opakujete tu svoji diskuzní chybu, místo věci komentujete wikipedistu. Takhle se nikdy nikam nedostanete a jediné, čeho dosáhnete, bude stále více stížností na Vaše chování (čehož jste si jistě již min. na své diskuzní stránce všiml). Ale to je vlastně jedno. Opravdu. Jsem tak trochu trochu rád, že i tato problematická oblast je vyřešena, ačkoli bych byl ještě raději, kdybyste se tak brzo nevzdával a spíše se pokusil vymyslet nějakou koncepci, pro co konkrétně se navrhovaný infobox bude používat. Není nutné vycházet z nějakého právního řádu, ostatně jak jsem již uvedl, český nestátní neziskovou organizaci nedefinuje. Mohla tedy zde být definována třeba jen pro účely Wikipedie, konkrétně tohoto infoboxu (např. demonstrativním výčtem nějakých právních forem, které jistě ano, a zároveň jiných, které určitě ne; kupř. obce, kraje, univerzity a církve bych nepochybně vynechal). Kdybyste si to snad ještě někdy rozmyslel a zkusil něco zformulovat, dejte mi prosím echem (či raději emailem, kdybych zde nebyl) vědět, rád se na tom budu podílet. Zdravím, --Vlout (diskuse) 21. 3. 2016, 21:22 (CET)
Ano, možná kdybyste projevil snahu spolupracovat, a ne jen vše napadat a zpochybňovat, mohli jsme se podílet na společném díle. Místo toho ovšem „nevidíte důvod pro to, aby se něco takového vytvářelo“, takže dokud nezměníte svůj přístup na pozitivní a proaktivní, zřejmě se nikam nepohneme. --Bazi (diskuse) 21. 3. 2016, 21:49 (CET)
Ale proč tolik slovíčkaření a urážení se? Pojďme na to vylučovací metodou
  • Infobox má být určen pro nějakou organizaci, sdružující lidi. Ale ne takovou, kterou lze pokrýt infoboxem firma (primární účel organizace není vytvářet zisk), územně správního celku, náboženskou organizací (mají vlastní specializované infoboxy), školy, některé kulturní instituce (muzea, galerie...) a podobně.
Pak zbývají různá sdružení, ať už zájmová nabo obecně prospěšná. Tedy skupina zahrnující kluby zahrádkářů, zařízení provozující canisterapii, nadace, ochránce přírody...
A teď jde o to, zda mít jeden obecný infobox, který by pokryl všechna tato témata, nebo zda je některá z těchto skupin ještě natolik specifická, že potřebuje vlastní infobox. JAn (diskuse) 22. 3. 2016, 08:00 (CET)
Zpět na stránku „Infobox - spolek“.