Diskuse:Orientální církve

Aktivní diskuse

Bylo by možno vysvětlit, proč z článku byly vyjmuty vcelku dlouhé a očividně obsažné pasáže? Rád bych to před případným vrácením do původního stavu věděl. Děkuji. -jkb- 15:12, 30. 8. 2005 (UTC)

Vysvětlení bylo ve shrnutí editace. -- Vít Zvánovec 15:13, 30. 8. 2005 (UTC)
Pane Zvánovče, v této věci se opravdu mýlíte. Východní syrská církev a Východní pravoslavné společenství nejsou v žádném případě "dubleta". Prosím Vás proto, abyste zvážil návrat článku do stavu před Vaší editací. --Dodo 17:11, 30. 8. 2005 (UTC)
milý Dodo, mne to zarazilo jako prvního, jenomže takévá speciální rozhodnutí nechci provádět sám (nešlo jen o to, zda-li se v těch třech článcích něco opakuje), nemám dostatek věcných znalostí. Navíc, pokud se něco opakuje a má to odůvodnění, tak je to dle mne v pořádku, to dělá i Encyclopaedia Britannica, a sice soustavně. -jkb- 17:15, 30. 8. 2005 (UTC)

PřesunoutEditovat

Je nějaký důvod k přesunu? --Wikipedista:BobM d|p 6. 11. 2013, 07:16 (UTC)

Po zapracování obsahu článku východní pravoslavné společenství doporučuji přejmenovat článek na orientální církve, protože se nejedná o jednu církev, ale více různých církví s určitými společnými znaky. Letmým pohledem zjišťuji, že v množném čísle jsou i názvy článků o tomto tématu v němčině, španělštině, francouzštině, chorvatštině, italštině, latině a polštině (nyní ovšem mezijazykové odkazy směřují právě na ten článek Východní pravoslavné společenství). Šárka Praha (diskuse) 8. 11. 2013, 04:27 (UTC)
Přesunuto. --Wikipedista:BobM d|p 4. 12. 2013, 11:51 (UTC)
Jsem studenta MU v Brně. V jednom předmětu mám za úkol zpracování tématu Starobylé východní církve. Toto téma je totožné s tématem Orientální církve. Proto toto téma chci přesměrovat na mnou vytvořenou stránku. Je ocitována a snad i dobře zpracována. Údaje uvedeny v tomto článku nemůžu použít. Např. zde uvedené Nestoriánství není ani Orientální církev, ani východní pravoslavné společenství, ale christologická nauka.Marketa Puchalova (diskuse) 7. 1. 2014, 20:10 (UTC)
To je sice hezké, ale máte zjištěno, zda se tomu u nás většinově říká orientální církve, nebo starobylé východní církve? Tady existoval řadu let článek, který hovořil o orientálních církvích a pouhý fakt, že máte ve škole zpracovat článek na určité téma, není sám o sobě důvodem k tomu, aby se z orientálních církví staly starobylé východní církve. Šárka Praha (diskuse) 7. 1. 2014, 20:29 (UTC)
Ano, mám zjištěno, že to jsou ty stejné církve. Jedná se o to, že ty církve jsou dost různorodé. Lidé se však často snaží o jednotící název a ten je dost obecný, jako právě orientální církve. V článku Starobylé východní církve mám uvedeno, že se jim obecně může říkat rovněž orientální církve a dokonce jsou zde obsaženy všechny církve, které byly obsaženy v článku orientální církve. Rovněž jsem to řešila s mým vyučujícím a ten mi potvrdil mou domněnku, že dané články by měly být přesměrovány. Marketa Puchalova (diskuse) 7. 1. 2014, 21:13 (UTC)
Já chápu, že jde o totéž. Ale měl by být použitý převažující, nejobvyklejší název. Z ostatních názvů pak přesměrování, to je jasné. Nevím, které označení je nejběžnější, ale pokud tady dlouhodobě existoval článek o orientálních církvích a najednou to všechno předěláte na starobylé východní církve, tak to ve mně vzbuzuje pochybnost, zda postupujete správně. Měla by proběhnout věcná diskuse o nejvhodnějším názvu, podpořená argumenty. Šárka Praha (diskuse) 7. 1. 2014, 21:33 (UTC)
Procházela jsem mnoho relevantních zdrojů. A v nich je nejobvyklejší název buď a)Starobylé východní církve, nebo za b)Staré východní církve. Ale těch názvů je spousta, např. orientální pravoslavné církve, nebo předchalcedonské církve. Nikde jsem přímo nenarazila, že by se názvu orientální církve dával moc velký důraz. Proto jsem se rozhodla o jiné pojmenování. To, že tady článek existoval dlouho, ještě neznamená, že jeho název je nejvhodnější.Marketa Puchalova (diskuse) 7. 1. 2014, 21:46 (UTC)
Zkusím se také po nějakých zdrojích podívat. Šárka Praha (diskuse) 7. 1. 2014, 21:48 (UTC)
Zpět na stránku „Orientální církve“.