Diskuse:Novela (literatura)

Přidat téma
Aktivní diskuse

Pro začátek alespoň krátká žánrová definice. --Chalupa 14:22, 13. 4. 2006 (UTC)

Proč nesmyslEditovat

Nesmysl je to z velice jednoduchého důvodu - je to něco jako tvrzení, že používání papíru a tužky je typické pro třicátá léta devatenáctého století. Ano, tehdy se používal papír ve šťastné shodě s tužkou a neoklasicisté psali i novely, ale novely se psaly v podstatě ve všech obdobích literární historie a není na tom nic typického. --Váš Mostly Harmless 11. 10. 2008, 17:10 (UTC)

Nesmysl je spíš to, co píšete vy. Novela je velmi typická například pro realismus, zatímco je málo typická pro baroko; rozhodně se nepsala ve všech obdobích vývoje světové literatury. Každé poetice naopak některý žánr vyhovuje a je pro ni typický. (Jistě se typickými žánry zásadně liší realismus od symbolismus.) V české literatuře projevů novoklasicismu není mnoho: spisovatelské začátky Františka Langra, Otokara Fischera, bratří Čapků, jedno dílo Antonína Sovy. Mezi nimi však řada novel. Samozřejmě existují období a směry, pro než je novela typičtější než pro novoklasicismus; jen musím oponovat vašemu hodnocení věty v článku slovem „nesmysl“. Daniel Šebesta {diskuze | příspěvky} 11. 10. 2008, 17:31 (UTC)

Novely se samozřejmě psaly i v baroku - patří sem mimo mnoho tzv. knížek lidového čtení mnohé drobnější práce např. Grimmelshausenovy. Nesmysl je možná nepřesný výraz, ale myslím, že to skutečně je informace celkem nicotná a upozorňovat na každý literární směr, pro nějž jsou novely (i Vámi popsaným způsobem) typické by bylo zbytečné a nesmyslně dlouhé, a hlavně by to mohla nahradit povšechná historie žánru. --Váš Mostly Harmless 11. 10. 2008, 18:02 (UTC)

Zpět na stránku „Novela (literatura)“.