Diskuse:Jmenování

Přidat téma
Aktivní diskuse

Vydělení nominace ze jmenováníEditovat

Navrhuji článek rozdělit na Jmenování a Nominace. Důvody jsem uvedl již v diskuzi zakladatele, prof. Sokola. S případným rozdělením určitě počkám do jeho vyjádření. --Vlout (diskuse) 9. 3. 2015, 19:43 (CET)

Odp.Editovat

Díky za upozornění, ale myslím, že jde o nedorozumění. Možná Vás zmýlilo, že první část se jmenuje "Jmenování do funkce" a druhá "Nominace kandidáta" a zkusím přemýšlet, jak by se tomu dalo zabránit. Rozdělením by se IMHO tento omyl jen prohloubil.

České "jmenování" je totiž přesné synonymum a slovníkový ekvivalent latinského "nominatio" (dodávám zroj) a vzniklo jako jeho kalk. Že se dnes v různých oblastech převážně užívá jedno nebo druhé na tom nic nemění. Úvod článku správně uvádí, že jmenováním (čili nominací) nějaká oprávněná osoba nebo grémium jednostranně "ustanovuje určitou osobu do funkce, pověřuje něčím, zařazuje do úředního seznamu nebo činí kandidátem do voleb". Je-li někdo nominován do národního mužstva, je tím už "pověřen reprezentací" a "zařazen do úředního seznamu", stejně jako je-li ustanoven ministrem nebo kandidátem do voleb. Rozdíl, který uvádíte, není tedy dán volbou slova (jmenovat X nominovat), nýbrž tím, do čeho je jmenován čili nominován - zda do úřadu či funkce, anebo do seznamu či kandidátky, z něhož se bude ještě vybírat. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 9. 3. 2015, 22:02 (CET)

V tomto smyslu by to tedy chtělo zásadně upřesnit, protože ten základní rozdíl zůstává. Je o to, že nominace zde může mít dva významy: buďto „nominujete do národního mužstva“, čili už touto nominací se někdo dostane na určitou pozici, nebo jen „na kandidátní listinu“, v tom druhém případě ovšem ještě o nic nejde, osoba se stane kandidátem na „něco“ a teprve volbou se do dané pozice dostane/nedostane. Obávám se, že dnes převažuje právě tento druhý význam a ustavování do funkce se děje buď volbou nebo jmenováním.
Návrh nicméně stahuji, ale prosím o nějaké upřesnění. Předem děkuji. --Vlout (diskuse) 9. 3. 2015, 22:14 (CET)
Přispěji se svou troškou. Je zřejmé, že nominovat, které je nyní nasměrováno na příslušný odstavec tohoto článku má nyní v užívání dva poměrně různé významy[zdroj?]; (1) nominovat jako jmenovat, ve smyslu přímo pověřit nějakou úlohou a (2) nominovat ve smyslu navrhnout, kdy jeden orgán(skupina, jednotlivec,...) navrhuje osobu k nějaké úloze a jiný orgán(skupina, osoba) pak rozhodne zde jí danou úlohu přidělí (přičemž to může proběhnout volbou či jmenováním či možná i jinak).
Máme tedy dva významy pro nominovat, nabízí se řešení rozcestníkem, kdy ovšem je jasné, že asi nebudeme mít nikdy kvalitní článek o navrhování (a to se zase kříží s termínem navrhování usnesení či zákonů apod.) Je to vhodný způsob řešení? Přičemž navíc nemohu narychlo dohledat zdroj pro tuto svou představu o dvou významech, takže kdo ví jestli.[1] --Fafrin (diskuse) 9. 3. 2015, 22:42 (CET)
Možná máte pravdu, že v současném českém úzu se slovo "nominace" používá ve sportu, kdežto jinde spíš "jmenování", ale nevím, jak to doložit. Na druhé straně rozdíl, který uvádíte, také není tak ostrý: když je někdo nominován do nár. mužstva, ještě to neznamená, že si skutečně zahraje. V jiných jazycích se taková dubleta pokud vím nevyskytuje. Úvodní definice je vcelku správná, protože zahrnuje obě varianty, takže bych to spíš nechal. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 14. 3. 2015, 17:11 (CET)
@Sokoljan:Nejde ani tak o použití ve sportu, jako spíše o to, že v některých, podle mého častějších, významech pojem „nominace“ neodpovídá „jmenování“, jako spíše „kandidatuře“. Příklad: jistě nejsem sám, kdo už někdy viděl nějaký ten slavnostní večer spojený s předáváním určitých cen (Český lev, Oscar apod.), na němž moderátor po přiměřeně vtipném úvodu zadeklamuje „… a nominováni byli …“ Jistě není třeba dále rozvádět. A právě v tomto ohledu je článek nepřesný, částečně i zavádějící. Jestliže jej nikdo neopraví, zkusím to (bez ohledu na své omezené síly) do týdne sám. S pozdravem, --Vlout (diskuse) 15. 3. 2015, 17:30 (CET)

Připraveno k vyjmutí NominaceEditovat

Zdravím.

Přidal jsem nadřazené kapitoly: Jmenování a Nominace, k nim připsal obecnější popisy. ++{{redirect|nominace}} ++{{vyjmout|nominace}}. Připraveno k roztržení: Jde o dva různé účely, o různé aktivity, navíc nad různými množinami lidí. --Franta Oashi (diskuse) 14. 3. 2018, 04:20 (CET)

A přidal jsem tam do článku i onu myšlenku, že "ačkoli nominován, možná si ani nezahraje." --Franta Oashi (diskuse) 14. 3. 2018, 04:21 (CET)

VVEditovat

Milí kolegové, obávám se, že zásah kolegy Oashi článek sice nafoukl na dvojnásobek, ale moc mu nepomohl. Uvádí páté přes deváté všelijaká zneužití, nahodilé "možnosti" a nakonec nic jasného neříká. Rozhodně je to typický vlastní výzkum (dojem několika wikipedistů) a pokud nebude domnělý významový rozdíl mezi jmenováním a nominací doložen solidními zdroji, měl by se článek vrátit do předchozího stavu. Zdraví --Sokoljan (diskuse) 18. 11. 2018, 15:32 (CET)

Revertováno, v souladu s pravidly WP:OV a WP:ŽVV. --Mario7 (diskuse) 14. 4. 2021, 09:01 (CEST)

Výsledek?Editovat

Buďto stručně popsat (viz např. sport) a odkázat na článek Nominace, nebo nechat v jednom. Šablonu pryč. --Zelenymuzik (diskuse) 17. 12. 2021, 19:56 (CET)

Zpět na stránku „Jmenování“.