Diskuse:Dějiny Finska

Aktivní diskuse

Odkud čerpáte informaci, že Mannerheim vyjádřil podporu Hnutí Lapua???

Cinik 08:39, 10. 1. 2005 (UTC)

"In 1929 he refused right-wing radicals plea to become a de facto military dictator, although he did express some support of the right-wing semi-fascist Lapua Movement." en:Carl Gustaf Emil Mannerheim. -- Vít Zvánovec 09:25, 10. 1. 2005 (UTC)
Ano, to je mi známo, ař na to, že se jednalo o podporu cílů, nikoliv hnutí a že společně se Svinhufvudem pak vyzval Hnutí k rozpuštění. Dovoluji si navíc upozornit, že se jedná o polofašistické hnutí, nikoliv fašistické.

Cinik 09:56, 10. 1. 2005 (UTC)

Editujte s odvahou. A případné důvody či prameny lze poznamenat do shrnutí, případně do diskuse. --Luděk 10:02, 10. 1. 2005 (UTC)

klobouko-ruská válkaEditovat

Omlovám se, ale podle mě je termín klobouko-ruská válka nesmysl. --Alka 11:06, 1. 12. 2007 (UTC)

Není třeba se omlouvat. Tento termín vznikl přímým překladem ze švédského Hattarnas ryska krig. Finsky se používá termín Hattujen sota, tedy "kloboucká válka" nebo "válka klobouků". Jedná se o jednu ze švédsko-ruských válek, konkrétně tu v letech 1741–1743. V názvu má klouboky, protože ji vyhlásili švédští klobouci bez souhlasu čepic. Tedy nesmysl to není, jen jsem nenalezl v české litaratuře lepší název. Možná by bylo přijatelnější prosté "švédsko-ruská válka v letech 1741-1743". --Miraceti 21:26, 3. 12. 2007 (UTC)
Díky za vysvětlení. Švédsky ani finsky neumím, ale dějiny jakž takž znám. Termín "švédsko-ruská válka" je rozhodně mnohem přijatelnější označení, protože přestože ji vyhlásila strana klobouků, bojovala s Rusy švédská armáda složená ze Švédů a Finů, nikoliv jednotky strany klobouků.--Alka 10:12, 22. 12. 2007 (UTC)
ad Miraceti: Jak to, žes nenalezl v české literatuře lepší název? V "Dějinách Finska" (ISBN 80-7106-406-8), které (předpokládám) jsou hlavním zdrojem pro tento článek, se válka nazývá „válka 'klobouků'“ (str. 134; v uvozovkách jsou jen ty kloubouky). To je z hlediska češtiny nejlepší řešení. „Klobouko-ruská“ je paskvil. --Iaroslavvs 01:14, 24. 12. 2007 (UTC)

ReferenceEditovat

Článek vypadá slušně, ale aby se mohl nazývat Dobrým, tak by určitě potřeboval nějaké odkazy na literaturu a reference.--Ioannes Pragensis 08:21, 30. 5. 2007 (UTC)

Ano, to je pravda. Podstatnou část jsem napsal já, čerpal jsem prakticky výhradně z jedné knihy o dějinách Finska. Kniha je bohužel momentálně v poličce cca 2000 km daleko, ale až se k ní fyzicky dostanu, tak reference doplním. --Miraceti 08:33, 30. 5. 2007 (UTC)
Mrknu se na to pokud možno v nejbližší době. --Miraceti 12:15, 3. 12. 2007 (UTC)

Připomínky WPKEditovat

Článek obsahuje velké množství informací a informačně k vysokému standartu nebude mít daleko, přesto předkládám několik věcí, kde by bylo možné zapracovat, i když nejsem z oboru:

 1. obrázky, v úvodu by to chtělo něco jiného, než nic neříkající časovou osu, víc obrázků v textu, jestli jsou k dispozici
 2. reference, literatura
 3. rozšířit úvod
 4. nejsem si jist, jestli je nutné v takovémto článku zmiňovat historii jazyka a dokonce tím začínat odstavec, spíš bych to dal jako jednu z indicií, která cosi naznačuje
 5. méně radikální teorie než vyvraždění původního osídlení by nebyly?
 6. a kdy tedy měli finové (v současném slova smyslu) oblast osídlit?
 7. trochu vylepšit formulace např. „Během 1. století n. l. se zvětšil obchod se Skandinávií. Byly dokonce nalezeny starořímské předměty.“ nejde zrovna dobře dohormady
 8. v souvislosti s předchozí větou - zapracovat na slohu
 9. jaké bylo ve Finsku předkřesťanské náboženství, keltské, vikinské nebo úplně jiné?
 10. vůbec ta první část středověku by spíše vypadala na sekci Christianizace
 11. co je to jarl?
 12. jaké byly důsledky křížových výprav a jejich cíle?
 13. v krátkosti, až po moderní dějiny to je celý takový heslovitý, chtělo by to věcně zcelit

tím bych prozatím skončil s tím, že po úpravách by to chtělo projít znovu --Reaperman 19:36, 27. 12. 2007 (UTC)

Ještě bych dodal co napadlo mě:

 1. Řada věc je na text tohoto druhu moc krátkých, někdy i lehce neencyklopedicky znějících nebo nelogicky řazených. "Původ Finů je nejasný a kontroverzní. Poslední genetické výzkumy ukazují, že jejich předci zřejmě pocházeli ze střední Evropy. Tak jako tak, Finsko bylo osídleno zhruba před 10 500 lety. Z této doby se totiž našly první archeologické nálezy." by se dalo psát nějak jako "První archeologické doklady osídlení Finska pocházejí z doby zhruba 8500 př. n. l. Předkové současných obyvatel přišli podle genetických analýz pravděpodobně ze střední Evropy, důvody a okolnosti jejich příchodu však nejsou známy." Čili dvě věty místo čtyř a navíc v chronologickém pořadí. Absolutní datace místo relativní. Vyhýbat se publicistickým slovům jako "kontroverzní" pokud je to možné.
 2. Časová osa v úvodu by mohla být hezčí a vodorovná.
 3. Víc obrázků a nejenom mapy. Zvažovat i jejich umístění (všechno je teď zarovnáno doprava).
 4. Ty reference nemohu nezopakovat, na Dobrý článek jich je tam hodně málo. Všemožné nové nebo sporné teorie (třeba ty genetické analýzy v úvodu), přesná čísla ("asi 80 000 finských dětí"), hodnocení a názory ("je často považováno za opomínanou tragédii") i doslovné citace (Brest-Litevský mír) chtějí zdroj.

Hodně úspěchů,--Ioannes Pragensis 20:52, 3. 1. 2008 (UTC)

Odebrání statutu DČEditovat

Bohužel, po několik měsíců nebylo reagováno na připomínky (podobně jako u článku Tampere). Článku chybí jediná reference, tudíž odebírám status Dobrého článku. Pokud by došlo alespoň k částečné nápravě, velmi rád stříbrnou hvězdičku zase vrátím. --Podzemnik 10:02, 14. 4. 2008 (UTC)

Zas to nepřeháněj, jednu referenci to má. --Miraceti 11:24, 14. 4. 2008 (UTC)
Jo, pardon. --Podzemnik 13:38, 14. 4. 2008 (UTC)

PříbuznostEditovat

Četl jsem na Vánoce v Lidových novinách článek o genetickém výzkumu, jehož výsledky tvrdí, že Finové jsou naopak naprosto nepříbuzní s ostatními evropskými národy. --Zik 31. 12. 2008, 11:10 (UTC)

Máš odkaz? Miraceti 31. 12. 2008, 11:54 (UTC)
Asi by to chtělo přepsat po vzoru en:Finnish_people#Genetics Miraceti 31. 12. 2008, 12:02 (UTC)

Štolbovská smlouva?Editovat

Neměla by to být spíš stolbovská smlouva, když byla podepsána ve Stolbovu, nikoli Štolbovu? 195.113.52.243 2. 5. 2019, 09:45 (CEST)

Tomas62 to opravil. O smlouvě dokonce existuje článek. Díky za upozornění! --Vojtěch Veselý (diskuse) 2. 5. 2019, 20:19 (CEST)
Zpět na stránku „Dějiny Finska“.