Diskuse:Chování kočky domácí

Aktivní diskuse

PřesunEditovat

 • Pro přesun na chování kočky domácí (až po dokončení druhého VfD, samozřejmě). --Váš Mostly Harmless 05:09, 2. 7. 2008 (UTC)
 • Taktéž jsem pro „chování“. (Pro pozdější čtenáře této diskuse doplňuji, že je též navržen nový název „projevy kočky domácí“, pro který nehlasuji.) --Pajast 05:41, 2. 7. 2008 (UTC)
  Eventuelně bych byl i pro „etologii“ (jak je navrhováno níže), což je asi opravdu nejpřesnější. Pro ty, kteří nevědí, co je etologie, by se mohlo vytvořit přesměrování z názvu „chování kočky domácí“. --Pajast 13:46, 7. 7. 2008 (UTC)
 • Pro přesun --Wikipedista:BobM d|p 07:20, 2. 7. 2008 (UTC)
 • Navrhl jsem obě varianty nového názvu. Každou z nich považuji za o něco lepší než původní název. Problémem je jejich dvojsmyslnost: „Chování kočky domácí“ totiž může znamenat nejen to, jak se chová kočka, ale i to, že někdo chová kočku, tedy Chov kočky domácí, což je ovšem jiné téma a jiný článek (takže použít šablonu Různé významy?). Projevy kočky domácí je o něco přesnější (mimovolné předení je nesporně projevem, ale označit je za chování je sporné) a s druhým možným významem by si to snad nikdo rozumný splést nemohl, ale přesto podobnost například s projevy Václava Klause může působit rušivě či směšně. --ŠJů 16:33, 6. 7. 2008 (UTC)
  • A ještě hůř, chování je také když někoho držíte v náručí (např. matka dítě), takže by to mohlo být i o lidech, co kočky chovají v náruči nebo na klíně. :) --Ragimiri 16:37, 6. 7. 2008 (UTC)
  • Jsem pro přesun na etologie kočky domácí. Meditace ŠJůa na téma dvojznačnost je tak nesmyslná, že nestojí za reakci. Tvar „chování“ se ve smyslu „chov“ mezi normálními lidmi nikdo nepoužívá. --Cinik 16:39, 6. 7. 2008 (UTC)
   • Je mi jasné, kolego Ciniku, že je vám cizí používat jiné argumenty než výkřiky o nesmyslnosti a o tom, že nikdo normální nemůže mít jiný názor, než máte momentálně Vy. Ostatní prosím o věcnější reakce. --ŠJů 18:13, 6. 7. 2008 (UTC)
  • Je mi líto, ale na naprosté nesmysly se jinak argumentovat nedá. --Cinik 18:19, 6. 7. 2008 (UTC)
   • Vždyť to říkám. Jen nemluvte za jiné: neříkejte „nedá se“ ale „já, Cinik, neumím a nechci“ a neříkejte „na naprosté nesmysly“ ale „na tvrzení, která mě dráždí a o kterých nechci ani přemýšlet“ --ŠJů 18:30, 6. 7. 2008 (UTC)
   • Etologie není samo chování, ale nauka zabývající se chováním a životními projevy zvířat. Metonymické přenesení významu na samo chování není příliš vžité, Nový akademický slovník cizích slov z roku 2005 uvádí jen základní význam slova. Byl bych pro to, abychom články přednostně pojmenovávali podle toho, o čem jsou, a ne podle toho, do kterého oboru patří poznatky obsažené v článku. Pro názornost si zkusme představit, čím by se měly lišit články Bible a Biblistika nebo třeba Dějiny a Dějepisectví. --ŠJů 18:30, 6. 7. 2008 (UTC)
   • Ještě ad "chování" ve významu "chov": pokud by kolega Cinik byl něco smysluplného tvrdil, tak by samozřejmě mohl mít pravdu, že ve Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost přímo u slova "chování" je uveden jen jeden význam, tedy "způsob jednání", a že používat slovo „chování“ pro označení činnosti spočívající v chovu není nejběžnější. Nicméně zároveň jde o gramaticky naprosto korektně a pravidelně utvořené podstatné jméno slovesné od slovesa „chovat“ (ve všech jeho významech) a nevidím od Cinika žádný doklad toho, že by měl být nenormální ten, kdo by tohoto tvaru použil jako přibližného synonyma slova „chov“ nebo by mu tak mohl rozumět, třebaže sám by aktivně upřednostnil slovo „chov“. Všichni uživatelé češtiny znají slovo „běh“, ale přesto vedle něj existuje slovo „běhání“, s podobným, ale přesto lehce odlišným významem. Nemůže být podobný rozdíl mezi „chovem“ a „chováním“ domácích zvířat? Pro která použití by pak které z těchto slov bylo trefnější? --ŠJů 19:06, 6. 7. 2008 (UTC)
 • Abych také vyjádřil vlastní názor, tak preferuji název Chování kočky domácí (i přes dvoj- až trojznačnost tohoto názvu), za druhou nejvhodnější možnost považuji název Etologie kočky domácí (i přes výhrady, které jsem napsal). --ŠJů 19:15, 6. 7. 2008 (UTC)
  • Jsem pro etologii, protože: odpovídá to běžné praxi - tak se patřičná sekce pojmenovává v článcích. Článek v ideálním případě (to znamená plném cílovém rozvinutí) měl by/má být o etologii kočky domácí, nikoliv jen o jejím chování. --Cinik 19:41, 6. 7. 2008 (UTC)
 • Je jisté, že tento článek nerozebírá (nebo by neměl rozebírat) pouze povahu. To co označujem pojemem etologie, to zahrnuje vlastně veškeré chování zvířat. Tudíž název může být Etologie kočky domácí, či Chování kočky domácí. Projevy kočky domácí je výraz nepřesný a neodborný, proto jsem proti němu. A jelikož se běžně používá slovo etologie (anglické ethology) jsem pro to, aby byl článek přejmenován na Etologie kočky domácí. Upozorňuji jen, že chování může nabývat, ještě jiného výnamu - například chování na ruce.--Juan de Vojníkov 11:29, 7. 7. 2008 (UTC)
 • Etologie kočky domácí i chování kočky domácí považuji za přijatelné názvy, projevy kočky domácí mi nepřipadá nejvhodnější – článek by asi neměl být jen o výrazových prostředcích kočky, ale i o jejich významu a o různých typech sociálních interakcí. Oba mnou preferované názvy mají výhody i nevýhody, "etologie" má výhodu větší přesnosti, "chování" zase snadnější pochopení názvu článku laiky. --Beren 18:53, 8. 7. 2008 (UTC)

PředeníEditovat

Zajímalo by mě, jak se přišlo na to, že předení je zvukový projev. Když kočka u hlazení přede, tak přešlapuje předními tlapkami z místa na místo, střídá je, jakoby předla. Zvukový projev je přece vrnění. Předení a vrnění jsou dvě různé věci. Pospisja 28. 12. 2010, 12:25 (UTC)

Zpět na stránku „Chování kočky domácí“.