Dimenze (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Slovo dimenze (z lat. dimensio, rozměr) může označovat: