Otevřít hlavní menu

Děkanát Vizovice je územní část olomoucké arcidiecéze. Tvoří ho 13 farností. Děkanem je ICLic. Mgr. Vít Hlavica. Místoděkanem byl R. D. Mgr. František Sedláček, od července 2019 jím je R. D. Mgr. Jan Mach..

Děkanát Vizovice
Diecéze olomoucká
Provincie moravská
Děkan P. ICLic. Mgr. Vít Hlavica
Další úřad děkana farář ve farnosti Vizovice
Údaje v infoboxu aktuální k 2019 VII.
Farnosti děkanátu
Farnost Farní kostel Správce Web farnosti
Bratřejov sv. Cyrila a Metoděje excurrendo: Vizovice [1]
Fryšták sv. Mikuláše P. Josef Brtník, SDB [2]
Hvozdná Všech svatých excurrendo: Štípa [3]
Jasenná u Vizovic sv. Máří Magdaleny excurrendo: Vizovice [4]
Kašava sv. Kateřiny excurrendo: R. D. Mgr. Jan Mach [5]
Lukov sv. Josefa R. D. Mgr. Jan Mach [6]
Provodov Panny Marie Sněžné excurrendo: Želechovice nad Dřevnicí [7]
Slušovice Narození sv. Jana Křtitele P. Mgr. Josef Kuchař [8]
Štípa Narození Panny Marie R. D. Mgr. František Sedláček [9]
Trnava u Zlína Navštívení Panny Marie excurrendo: Slušovice [10]
Vizovice sv. Vavřince ICLic. Mgr. Vít Hlavica [11]
Všemina sv. Jana Nepomuckého R. D. Ing. František Kuběna [12]
Želechovice nad Dřevnicí sv. Petra a Pavla R. D. Mgr. Pavel Martinka [1]


  1. Úvod - Farnost Želechovice nad Dřevnicí. farnostzelechovicenaddrevnici.webnode.cz [online]. [cit. 2019-08-24]. Dostupné online. (česky)