Děkanát Vizovice je územní část olomoucké arcidiecéze. Tvoří ho 13 farností. Děkanem je Mgr. Vladimír Mrázek. Místoděkanem byl R. D. Mgr. František Sedláček, od července 2019 jím je R. D. Mgr. Jan Mach..

Děkanát Vizovice
Diecézeolomoucká
Provinciemoravská
DěkanMgr. Vladimír Mrázek
Další úřad děkanafarář ve farnosti Vizovice
Údaje v infoboxu aktuální k 07/2023
Farnosti děkanátu
Farnost Farní kostel Správce Web farnosti
Bratřejov sv. Cyrila a Metoděje excurrendo: Vizovice [1]
Fryšták sv. Mikuláše P. Josef Brtník, SDB [2]
Hvozdná Všech svatých excurrendo: Štípa [3]
Jasenná u Vizovic sv. Máří Magdaleny excurrendo: Vizovice [4]
Kašava sv. Kateřiny excurrendo: R. D. Mgr. Jan Mach [5]
Lukov sv. Josefa R. D. Mgr. Jan Mach [6]
Provodov Panny Marie Sněžné excurrendo: Želechovice nad Dřevnicí [7]
Slušovice Narození sv. Jana Křtitele P. Mgr. Lukáš Jambor [8]
Štípa Narození Panny Marie R. D. Mgr. František Sedláček [9]
Trnava u Zlína Navštívení Panny Marie R.D. Mgr.

Josef Kuchař

[10]
Vizovice sv. Vavřince Mgr. Vladimír Mrázek [11]
Všemina sv. Jana Nepomuckého R. D. Ing. František Kuběna SJ. [12] Archivováno 3. 6. 2014 na Wayback Machine.
Želechovice nad Dřevnicí sv. Petra a Pavla R. D. Mgr. Pavel Martinka [1]


Reference editovat

  1. Úvod - Farnost Želechovice nad Dřevnicí. farnostzelechovicenaddrevnici.webnode.cz [online]. [cit. 2019-08-24]. Dostupné online.