Otevřít hlavní menu

Děkanát Vizovice je územní část olomoucké arcidiecéze. Tvoří ho 13 farností. Děkanem je R. D. Mgr. Josef Rosenberg. Místoděkanem byl R. D. Mgr. František Sedláček, od července 2019 jím je R. D. Mgr. Jan Mach..

Děkanát Vizovice
Diecéze olomoucká
Provincie moravská
Děkan P. Mgr. Josef Rosenberg
Další úřad děkana farář ve farnosti Vizovice
Údaje v infoboxu aktuální k 2019 VII.
Farnosti děkanátu
Farnost Farní kostel Správce Web farnosti
Bratřejov sv. Cyrila a Metoděje excurrendo: Vizovice [1]
Fryšták sv. Mikuláše P. Mgr. Miroslav Dibelka, SDB [2]
Hvozdná Všech svatých excurrendo: Štípa [3]
Jasenná u Vizovic sv. Máří Magdaleny excurrendo: Vizovice [4]
Kašava sv. Kateřiny excurrendo: R. D. Mgr. Jan Mach [5]
Lukov sv. Josefa R. D. Mgr. Jan Mach [6]
Provodov Panny Marie Sněžné excurrendo: Želechovice nad Dřevnicí [7]
Slušovice Narození sv. Jana Křtitele P. Mgr. Josef Kuchař [8]
Štípa Narození Panny Marie R. D. Mgr. František Sedláček [9]
Trnava u Zlína Navštívení Panny Marie R. D. Dr. ICLic. Mgr. Mariusz Sienkowski [10]
Vizovice sv. Vavřince R. D. Mgr. Josef Rosenberg [11]
Všemina sv. Jana Nepomuckého R. D. Ing. František Kuběna [12]
Želechovice nad Dřevnicí sv. Petra a Pavla R. D. Mgr. Pavel Martinka