Otevřít hlavní menu

CzechTrade (plný název Česká agentura na podporu obchodu) je příspěvková organizace spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Hlavním posláním agentury je podpora českých firem při podnikání na zahraničních trzích.

Obsah

Vývoj společnostiEditovat

Předchůdcem CzechTrade byl prvorepublikový Exportní ústav československý.

Samotná agentura CzechTrade vznikla 1. května 1997 Rozhodnutím č.97/1997 ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého. Posláním agentury je poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb zaměřených na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí.[1] Od roku 2000 můžou klienti CzechTrade využívat služeb zahraničních kanceláří. První kanceláře jsou zřízeny v Číně, Egyptě, Francii, Chorvatsku, Polsku, Španělsku, Ukrajině a Velké Británii. V roce 2014 má pobočky ve 40 zemích světa.

Činnost agenturyEditovat

Agentura působí jako servisní služba pro české exportéry. Její směr je zaměřen především na malé a střední podnikatele, kteří se na mezinárodních trzích hůře prosazují. CzechTrade nabízí těmto firmám především informace a znalosti o místním prostředí a podnikatelském sektoru. Dále mapuje a zajišťuje vhodné veletrhy. Pro klienty připravuje praktické programy, tréninky a kurzy na osvojení odborných znalostí nutných pro vstup na zahraniční trhy.

Projekty agenturyEditovat

  • Specializované výstavy a veletrhy - zajištění účasti malých a středních firem na vybraných zahraničních akcích
  • Šance pro firmy - zvýšení informovanosti firem o principech výběrového řízení v evropských společenstvích
  • Vesmír - projekt na posílení mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků v oblasti kosmických technologií
  • Design pro konkurenceschopnost - podpora malých a středních podnikatelů zabývající se průmyslovou výrobou[2]

Další státní instituce podporující zahraniční obchodEditovat

ReferenceEditovat

ZdrojeEditovat

  • CzechTrade [online]. 2014 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: [1]
  • HRÁČKOVÁ, Jana. \textit{Formy podpory průmyslu v České republice} [online]. 2013 [cit. 2014-05-24]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Michal Putna. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/370092/esf_b/>
  • NOVOTNÝ, Jan. \textit{Podpora exportu ČR} [online]. 2013 [cit. 2014-05-24]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Miroslav Radiměřský. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/371888/fss_b/>.

Související článkyEditovat