Otevřít hlavní menu

CzechTrade (plný název Česká agentura na podporu obchodu) je příspěvková organizace spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Hlavním posláním agentury je podpora českých firem při podnikání na zahraničních trzích.

Vývoj společnostiEditovat

Předchůdcem CzechTrade byl prvorepublikový Exportní ústav československý.

Samotná agentura CzechTrade vznikla 1. května 1997 Rozhodnutím č.97/1997 ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého. Posláním agentury je poskytování informačních, poradenských a podpůrných služeb zaměřených na zlepšování výsledků zahraničního obchodu České republiky a exportních aktivit podnikatelských subjektů v zahraničí.[1] Od roku 2000 můžou klienti CzechTrade využívat služeb zahraničních kanceláří. První kanceláře jsou zřízeny v Číně, Egyptě, Francii, Chorvatsku, Polsku, Španělsku, Ukrajině a Velké Británii. V roce 2014 má pobočky ve 40 zemích světa.

Činnost agenturyEditovat

Agentura působí jako servisní služba pro české exportéry. Její směr je zaměřen především na malé a střední podnikatele, kteří se na mezinárodních trzích hůře prosazují. CzechTrade nabízí těmto firmám především informace a znalosti o místním prostředí a podnikatelském sektoru. Dále mapuje a zajišťuje vhodné veletrhy. Pro klienty připravuje praktické programy, tréninky a kurzy na osvojení odborných znalostí nutných pro vstup na zahraniční trhy.

Projekty agenturyEditovat

  • Specializované výstavy a veletrhy - zajištění účasti malých a středních firem na vybraných zahraničních akcích
  • Šance pro firmy - zvýšení informovanosti firem o principech výběrového řízení v evropských společenstvích
  • Vesmír - projekt na posílení mezinárodní konkurenceschopnost českých podniků v oblasti kosmických technologií
  • Design pro konkurenceschopnost - podpora malých a středních podnikatelů zabývající se průmyslovou výrobou[2]

Další státní instituce podporující zahraniční obchodEditovat

ReferenceEditovat

ZdrojeEditovat

  • CzechTrade [online]. 2014 [cit. 2014-05-24]. Dostupné z: [1]
  • HRÁČKOVÁ, Jana. \textit{Formy podpory průmyslu v České republice} [online]. 2013 [cit. 2014-05-24]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Michal Putna. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/370092/esf_b/>
  • NOVOTNÝ, Jan. \textit{Podpora exportu ČR} [online]. 2013 [cit. 2014-05-24]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Miroslav Radiměřský. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/371888/fss_b/>.

Související článkyEditovat