Cirkumflex (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Cirkumflex (z latinského circumflexus) může znamenat:

v jazykovědě
ostatní