Chlorid wolframový

chemická sloučenina

Chlorid wolframový je tmavě modrá, anorganická látka s pronikavým zápachem a se vzorcem WCl6.

Chlorid wolframový
Vzorec

Vzorec

Obecné
Systematický název Chlorid wolframový
Sumární vzorec WCl6
Vzhled Tmavě modré krystalky
Identifikace
Registrační číslo CAS
Vlastnosti
Molární hmotnost 396,61 g/mol
Teplota tání 275 °C tj. 548 K
Teplota varu 347,7 °C; tj. 621,4 K
Hustota 3,52 g/cm3
Rozpustnost ve vodě Rozklad na HCl a H2WO4 (meziprodukty jsou různé chlorid-oxidy wolframové)
Bezpečnost
GHS05 – korozivní a žíravé látky
GHS05
[1]
Nebezpečí[1]
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
Některá data mohou pocházet z datové položky.

VýrobaEditovat

Tato látka se vyrábí reakcí plynného chlóru s kovovým wolframem, dle rovnice:
W + 3Cl2 → WCl6
Popřípadě lze použít místo chlóru chlorovodík:
W + 6HCl → WCl6 + 3H2
Pro reakci s chlorovodíkovém je však potřeba zajistit, že chlorovodík neobsahuje takřka žádnou vodu. Obě tyto reakce jsou exotermní.

ReakceEditovat

Tato látka reaguje s vodou (na rozdíl od třeba fluoridu wolframového) za vzniku kyseliny wolframové a chlorovodíku.
WCl6 + 6H2O → 6HCl + H2WO4 + 2H2O
Proto tato látka musí být chráněna i před vzdušnou vlhkostí.
Tato látka se používá na výrobu organowolframových sloučenin. Reaguje kupříkladu s trimethylhliníkem, dle rovnice:
WCl6 + 2Al(CH3)3W(CH3)6 + AlCl3

BezpečnostEditovat

Jelikož tato látka při reakci uvolňuje žíravý chlorovodík, je potřeba zacházet s touto látkou velice opatrně. Může poškodit kůži a při kontaktu s očima může způsobit oslepnutí. LD50 této látky pro myš při orálním podání je asi 1,08 g/kg, což vypovídá o mírné toxicitě při požití.


ReferenceEditovat

  1. a b Tungsten hexachloride. pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [online]. PubChem [cit. 2021-05-23]. Dostupné online. (anglicky)