Chlad (rozcestník)

rozcestník na projektech Wikimedia

Chlad může být:

  • chlad – pocit zimy, který cítí organismus, jestliže je vystaven teplotě výrazně nižší, než je teplota jeho těla
příjmení