Check

rozcestník na projektech Wikimedia

Anglické slovo check [ček, šek] bylo do češtiny převzato s vícero významy: