Charakteristická funkce

Jako charakteristická funkce se v matematice označuje taková funkce, která pro nějakou podmnožinu A dané množiny X indikuje, které prvky X patří do A, to znamená, že její hodnota pro prvky množiny A je rovna jedné, pro všechny ostatní body nule.

Definice editovat

  je charakteristická funkce množiny A v množině X, pokud platí

 

Značení editovat

Značení charakteristické funkce není jednotné, mimo   se používá také  ,   či dokonce jen A(x) (zejména v teorii vyčíslitelnosti).

Vlastnosti editovat

Jsou-li A a B dvě podmnožiny množiny X, pak platí

 
 

Speciální tvary editovat

Související články editovat