Fuzzy množina [fazi] nebo neostrá množina je množina prvků, jejichž příslušnost k této množině je odstupňovaná. V klasické booleovské teorii množin se pracuje pouze s dvouhodnotovými vstupy – příslušnost může nabývat jen dvě hodnoty, 0 a 1. Klasické množiny jsou tedy speciálním případem fuzzy množin, kde může příslušnost nabývat libovolnou hodnotu z reálného intervalu [0,1]. V teorii fuzzy množin lze analogicky zavést operace (doplněk, průnik, sjednocení), jak jsou známy z klasické teorie množin.

Fuzzy množina není ostře ohraničena
Příslušnost prvku x k množině je označena μ(x). Šedá = klasická množina, černá - fuzzy množina

Zavedení

editovat

Fuzzy množiny poprvé představil Lotfi A. Zadeh, profesor na univerzitě v Berkley, v roce 1965 jako rozšíření ("zevšeobecnění") klasických množin.

Použití

editovat

Fuzzy množiny lze použít k popisu pravděpodobných, nejistých nebo neurčitých jevů, s nimiž se pracuje například v biologii, v lingvistice nebo ve společenských vědách.

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat